Kresťanstvo v dejinách Slovenska

Kohútová Mária (ed.)

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

180

Rok vydania

2003

Hmotnosť

302,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

8088899028

V dňoch 27. – 29. júna 2000 usporiadali Historický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave a Slovenská historická spoločnosť pri SAV vedeckú konferenciu s názvom ...Kresťanstvo v dejinách Slovenska. Konferencia sa konala v priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Uvedený zborník obsahuje vedecké štúdie, ktoré vznikli po rozpracovaní príspevkov z konferencie.

Čítať viac...
8,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvod   Mária Kohútová

 

Kresťanstvo v Panónii v 4. a 5. storočí nášho letopočtu   Pavol Valachovič

Obnovenie Nitrianskeho biskupstva na prelome 11. a 12. storočia   Richard Marsina

Ohrozenie kresťanstva v Uhorsku v druhej polovici 13. storočia   Ján Lukačka

Stredoveká kázeň ako prostriedok šírenia kultúrnych vplyvov a nových poznatkov   Erika Brtáňová

Začiatky a vývoj kresťanstva na východnom Slovensku v stredoveku   Ferdinand UIičný

Zo svedectva stredovekého rotulu   František Oslanský

Vplyv mestských rád na cirkevný život miest v 16. storočí   Miroslava Bodnárová

Konfesie v politickom vývoji 17. storočia   Viliam  Čičaj

Katolícke misie na území Slovenska v 17. storočí   Gyorgy István Tóth

Počiatky uršulínskej rehole a jej príchod do Bratislavy   Miroslav Kamenický

K náboženským poměrům a mentalitám východoslovenského měšťanstva v 17. a 18. století   Marie Marečková 

Rekatolizácia v Uhorsku a Peter Pázmáň   Jozef Šimončič

Úloha Jednoty bratskej v našich dejinách v 17. storočí   Libor Bernát

Súvislosti konfesionálnej otázky a slovenskej politiky v období rokov 1850 – 1867   Milan Podrimavský

Spolok svätého Vojtecha ­– jeho úloha v slovenských dejinách   Marta Dobrotková

Úskalia katolicizmu v politike a praxi prvej Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945   Peter Mulík

Synoda evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku roku 1921 ako významný medzník v národnoemancipačných snahách slovenských evanjelikov   Peter Švorc

 

Menný register

Do zborníka prispeli