História 01/2001
Revue o dejinách spoločnosti

Vydavateľstvo

História

Jazyk

slovenčina

Počet strán

44

Rok vydania

2001

Hmotnosť

116,00g

Formát

210x300

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

ISSN 1335-8316

Časopis História prezentuje výsledky historickej vedy s presahom do príbuzných vedných odborov, spracované populárno-vedeckou formou. Časopis je doplnkovou literatúrou pre pedagógov a študentov všetkých typov ...škôl. Popri tejto skupine je určený širokej čitateľskej obci so záujmom o dejiny, vládnym a mimovládnym organizáciám, nadáciám. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s európskym vývinom, na skúmanie svetových dejín a spoločenských javov, čím prispieva k pochopeniu a objektívnejšiemu posúdeniu súčasných procesov.

Čítať viac...
1,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Vladimír Segeš, Príhovor šéfredaktora  

Valerián Bystrický, Príhovor 1

Pavol Valachovič, Aby silný neubližoval slabému 2 – 5 
Vincent Múcska, Božie súdy 5  
Ján Lukačka, Korene šľachty na Slovensku6 – 9 
Tünde. Lengyelová, Deti v novovekom svete 10 –­ 13 
Marián. Hronský, Trianonská mierová zmluva 14 – 17 
Stanislav Sikora, Rok 1968 18 – 21 

Človek a doba
Blanka Brezováková, Legendárna francúzska hrdinka a svätica 22 – 23 
Pavol Petruf, Milan Rastislav Štefánik 24 – ­26 

Pozvanie
Ján Novák, Pamätník baníckej minulosti 27 

Anketa
Roman Holec, Mária Kohútová, Pavol Šimunič, Július Bartl, Alexander Avenarius 28 – 29

Epizóda
Vladimír Segeš, Nevydarené husitské sprisahanie 29 
Miloslav Čaplovič, Česko–slovenská obdoba Maginotovej línie 30 ­– 31 

Z knižných pultov

Reportáž
Martin Hurbanič, Mesto hodné polovice sveta 32 – 33 

Klenotnica slov
Jana Skladaná, Kúpiť niečo za babku 33 

Rozhovor
s Dušanom Kováčom 34

Dokumenty ­– Pramene
Dušan Škvarna, Návrhy Jána Majláta z prelomu rokov 1848/49 35 – 36 
Na slovíčko 

s Richardom Marsinom 37

Heraldické okienko
Ladislav Vrteľ, Štátne symboly 37 

Drobničky 38 – 39

Fórum učiteľa
Justína Beňková, Denisa Valachová 40