História 01/2009
Revue o dejinách spoločnosti (01-02/2009)

Vydavateľstvo

História

Jazyk

slovenčina

Počet strán

108

Rok vydania

2009

Hmotnosť

453,00g

Formát

215x280

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

ISSN 1335-8316

Časopis História prezentuje výsledky historickej vedy s presahom do príbuzných vedných odborov, spracované populárno-vedeckou formou. Časopis je doplnkovou literatúrou pre pedagógov a študentov všetkých typov ...škôl. Popri tejto skupine je určený širokej čitateľskej obci so záujmom o dejiny, vládnym a mimovládnym organizáciám, nadáciám. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s európskym vývinom, na skúmanie svetových dejín a spoločenských javov, čím prispieva k pochopeniu a objektívnejšiemu posúdeniu súčasných procesov.

Čítať viac...
3,30€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Vladimír Segeš, Príhovor 1

Štefan Šutaj, Dimenzie slovenských a maďarských dejín 2

Putovanie dejinami

Alexander T. Ruttkay, Reťazenie etnických pohybov 3 – 6

Ján Lukačka, Vznik a počiatky uhorského štátu7 – 11

Vladimír Segeš, Slováci a Slovensko v stredovekom Uhorsku 11 – 18

Viliam Čičaj, Mnohonárodnostný štát v mohonárodnostnej monarchii 19 – 24

Peter Kónya, Tŕnistá cesta k tolerancii a slobode 25 – 29

Ivan Mrva, Polstoročie pozitívnych zmien 30 – 35

Eva Kowalská, Reformátori, radikáli, alebo protonacionalisti 36 – 40

Peter Šoltés, Začiatky národných hnutí a jazyk ako fenomén 41 – 48

Dušan Škvarna, Formovanie moderných národov v Uhorsku 49 – 54

Milan Podrimavský, Ťažký boj proti štátnej moci 55 – 56

Miroslav Kmeť, Uhorsko na ceste k modernite 61 – 66

Marián Hronský, Zápas o Slovensko 67 – 72

Peter Zelenák, Medzi centralizmom a autonómiou 73 – 78

Igor Baka, V spojenectve s Treťou ríšou 78 – 83

Štefan Šutaj, Búrlivé povojnové obdobie 84 – 91

Stanislav Sikora, Pod zástavou socializmu 92 – 98

Drobničky 99 – 101

Klenotnica slov 

Jan Skladaná,Slovensko-maďarské vzťahy v jazyku 101

Rozhovor

0 právnom postavení menšín – s Jaroslavom Chovancom / Vladimír Segeš 102 – 103

Knižný pult 104