História 04/2001
Revue o dejinách spoločnosti

Vydavateľstvo

História

Jazyk

slovenčina

Počet strán

44

Rok vydania

2001

Hmotnosť

117,00g

Formát

210x300

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

ISSN 1335-8316

Časopis História prezentuje výsledky historickej vedy s presahom do príbuzných vedných odborov, spracované populárno-vedeckou formou. Časopis je doplnkovou literatúrou pre pedagógov a študentov všetkých typov ...škôl. Popri tejto skupine je určený širokej čitateľskej obci so záujmom o dejiny, vládnym a mimovládnym organizáciám, nadáciám. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s európskym vývinom, na skúmanie svetových dejín a spoločenských javov, čím prispieva k pochopeniu a objektívnejšiemu posúdeniu súčasných procesov.

Čítať viac...
1,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Roman Holec, Príhovor 1  

Tomáš Klubert, Staroveká tridsaťročná vojna 2 ­–­ 4  
Denisa Valachová, Pozvanie na stredovekú univerzitu 5 –­­ 7  
Martina Bucková, Objavovanie Ameriky 8 –­­ 10
Dušan Škvarna, Východoslovenské roľnícke povstanie 11 –­ 13  
Elena Jakešová, Vábenie javorového listu 14 –­­ 15 
Natália Krajčovičová, Od žúp ku krajine a späť 16 –­ 18  
Jozef Žatkuliak, Dekréty prezidenta Beneša 19 –­ 21 ­ 

Dokumenty – Pramene
Ústavný dekrét prezidenta republiky o úprave československého štátneho občianstva osôb nemeckej a maďarskej republiky z 2. augusta 1945 21

Človek a doba
František Schiffer, Renesančný vzdelanec Faustus Verančič 22 
Slavomír Michálek, Winston Churchill – aristokrat a konzervatívec 23 –­­ 26 

Z knižných pultov 26

Rozhovor
Fín, ktorý preslávil Slovensko 27

Fórum učiteľa
Július Bartl, Prijímacie pohovory z dejepisu roku 2001 28 

Pozvanie
Slovenský inštitút vzdelávania 29

Úvaha
Ľubomír Lipták, Tatry v slovenskom povedomí 30 –­ 31 

Heraldické okienko
Zdenko G. Alexy, Náprsné dekorácie kanonikov na Slovensku 32 

Na slovíčko
s Máriou Čelkovou 33

Reportáž
Adelaida Mezeiová, Na návšteve v estónskom Tallinne 34

Anketa

Dejiny a patriotizmus mladých Slovákov / Jaroslava Roguľová 35

Klenotnica slov
Jana Skladaná, Všetky cesty vedú do Ríma 36

Epizóda
Vladimír Segeš, Nespratný trnavský kapitán 36 –­ 37 

O pôvode
Žofia Pakanová, Chlieb 37 

Drobničky 38 –­­ 39

Fórum čitateľa 40

Premeny času na fotografiách