História 01/2016
Revue o dejinách spoločnosti (História 01-02/2016)

Vydavateľstvo

História

Jazyk

slovenčina

Počet strán

64

Rok vydania

2016

Hmotnosť

230,00g

Formát

215x270

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

ISSN 1335-8316

Časopis História prezentuje výsledky historickej vedy s presahom do príbuzných vedných odborov, spracované populárno-vedeckou formou. Časopis je doplnkovou literatúrou pre pedagógov a študentov všetkých typov ...škôl. Popri tejto skupine je určený širokej čitateľskej obci so záujmom o dejiny, vládnym a mimovládnym organizáciám, nadáciám. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s európskym vývinom, na skúmanie svetových dejín a spoločenských javov, čím prispieva k pochopeniu a objektívnejšiemu posúdeniu súčasných procesov.

Čítať viac...
3,30€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Miroslav Fabricius / Editoriál  3

Putovanie dejinami

Daniela Zhang Cziráková, Čína v období dynastie Tchang (618 – 907) 4 - 10

Adam Sitár, Križiacke výpravy Štefana z Blois 11 - 17

Roman Holec, Životná dráha arcivojvodu Friedricha 18 - 24

Denisa Nešťáková, Poľský predvojnový antisemitizmus 25 - 31

Miroslav Fabricius, Kráľovské umenie 32 - 40

Človek a doba 

Viera Pawliková-Vilhanová, Gróf Móric Beňovský na Madagaskare 41 - 47

Názory – polemiky

Vlasta Jaksicsová, Tragické dejstvo životnej drámy jedného komunistu 48 - 55

Prvotiny

Marek Skýva, Čo písali noviny v čase vydania Židovského kódexu? 56

pêle-mêle 57