História 04/2006
Revue o dejinách spoločnosti

Vydavateľstvo

História

Jazyk

slovenčina

Počet strán

56

Rok vydania

2006

Hmotnosť

147,00g

Formát

210x300

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

ISSN 1335-8316

Časopis História prezentuje výsledky historickej vedy s presahom do príbuzných vedných odborov, spracované populárno-vedeckou formou. Časopis je doplnkovou literatúrou pre pedagógov a študentov všetkých typov ...škôl. Popri tejto skupine je určený širokej čitateľskej obci so záujmom o dejiny, vládnym a mimovládnym organizáciám, nadáciám. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s európskym vývinom, na skúmanie svetových dejín a spoločenských javov, čím prispieva k pochopeniu a objektívnejšiemu posúdeniu súčasných procesov.

Čítať viac...
1,70€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Milan Zemko, Príhovor 1
Zuzana Valachovičová, Ľudia v pohybe 2 – 3
Peter Ivanič, Benediktíni v Hronskom Beňadiku 4 – 5
Dušan Uhlíř, Slávnosť víťazov 6 – 7
Štefan Slivka, Sen Sediaceho Býka 8 – 10
Milan Katuninec, Rakúsko na ceste k diktatúre 11 – 13
Alena Bartlová, Politická udalosť roka 14 – 16
Ľudovít Turčan, Anton Štefánek, prvý slovenský sociológ 17 – 18

Téma
Vladimír Draxler, Zázračná skrinka 19 – 21
Štefan Horský, Vidieť svet ušami 22 – 23
Ivan Kamenec, Fenomén rádia v moderných slovenských dejinách 24
Miroslav Tibor Morovics, Mladšia sestra rozhlasu 25 – 27
Ladislav Šoltýs, Neľahká cesta k divákovi 28 – 30
Anketa 31 - 32
Anderj Školkay, Televízia ako mediálny zázrak 32 – 34

Človek a doba
Eva Juríčková, John Ronald Reul Tolkien 35 – 37

Reportáž
Miriam Lengová, Berlín - mesto kontrastov a paradoxov 38 – 40

Rozhovor
so Slavomírom Michálkom / Vlasta Jaksicsová 41 

Svet zločinu
Vladimír Segeš, Hanba i postrach klobučníckeho remesla 42

Glosa
Branislav Chovan, Panorámy v defenzíve 43

Receptár zdravia
Tünde Lengyelová, Všetko pre krásu 43

Epizóda
Matej Hanula, Futbalový šok z Petržalky 44 – 45

Klenotnica slov
Jana Skladaná, Alfa a omega 45

Drobničky46 – 47

Fórum učiteľa
Hana Mlynarčíková, Alternatívny model vyučovania dejepisu na gymnáziách so štvorročným štúdiom 48 – 49

Listáreň 49

Kronika
Oľga Peštuková, Eustory – súťaživé poznávanie histórie 50 – 51

Genius loci
Branislav Chovan, Múdrosť v hraniciach chotára 50

Poklady pod značkou Unesco

Richard Senček, Butrinti – Býčie mesto na juhu Albánska 52 – 53