História 06/2003
Revue o dejinách spoločnosti

Vydavateľstvo

História

Jazyk

slovenčina

Počet strán

56

Rok vydania

2003

Hmotnosť

148,00g

Formát

210x300

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

ISSN 1335-8316

Časopis História prezentuje výsledky historickej vedy s presahom do príbuzných vedných odborov, spracované populárno-vedeckou formou. Časopis je doplnkovou literatúrou pre pedagógov a študentov všetkých typov ...škôl. Popri tejto skupine je určený širokej čitateľskej obci so záujmom o dejiny, vládnym a mimovládnym organizáciám, nadáciám. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s európskym vývinom, na skúmanie svetových dejín a spoločenských javov, čím prispieva k pochopeniu a objektívnejšiemu posúdeniu súčasných procesov.

Čítať viac...
1,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Jaroslava Roguľová, Príhovor 1
Radoslav Maskaľ, Británia na muške impéria 2 – 3
Iván Bertényi, Koruna sv. Štefana – symbol uhorského stavovstva 4 – 5
Ján Steinhübel, O pôvode svätej koruny 4 – 5
Dušan Deák, Bhakti – posolstvo indických svätcov 6 – 7
Igor Graus, Zaživa v Bystrici...8 – 10
Tomáš Klubert, Gettysburg – rozhodujúca bitka amerických dejín 10 – 13

Karol Sorby ml., Prvá svetová vojna a Blízky východ 14 – 15
Miroslav Michela, Franková aféra 16 – 17

František Chudják, Povojnová menová reforma 18 – 20

Epizóda
Branislav Chovan, So zemskými kľúčmi za tatranskými pokladmi 10 – 11

Klenotnica slov
Jana Skladaná, Trinásta komnata 16 – 17

Príloha
Gabriela Dudeková, Výdobytky modernej doby 21 – 24
Ingrid Kušniráková, Na ceste k systému 22 – 23
Ľudovít Hallon, Pod ochranou zákonov 24 – 28
Jaroslava Roguľová, Na slovíčko s Martinom Dankom 26 – 27
Zuzana Kusá, Prejav ideologickej hrdosti 28 – 32

Človek a doba
Denisa Valachová, Sv. Bernard z Clairvaux 33 – 34
Veronika Uhlířová, Obeť kulinárskej cti 34 – 35
Gabriel Pirický, Ismet Inönü 36 – 38

Rozhovor
s Jánom Tibenským / Dušan Škvarna – Dagmar Pelčáková 38 – 39

Rády a ich insígnie
Henrieta Lászlóová, Bieli kanonici 40 – 41

Epizóda
Dagmar Pelčáková, Enžská depeša 42 – 43

Úvaha
Marína Zavacká, Malý sprievodca komunistickou ikonografiou 42 – 43
Rozhovor / Dokumenty a pramene
Stiahnuté z éteru / Odpovedá Miroslav Pekník 44

Clevelandská dohoda 44 

Svet zločinu
Vladimír Segeš, Falošný hráč Janko 45

Reportáž
Jaroslava Roguľová, Šalom, Izrael 46 – 47

Drobničky 48 - 49

Fórum učiteľa 

Zdeněk Beneš, Ako učiť posledných 50 rokov našej histórie? 50 – 51

Kronika 52

Forum čitateľa 52

Poklady pod značkou Unesco
Miroslav Musil, Madagarské slovenské korene 52

Knižné pulty 3, 45