História 02/2004
Revue o dejinách spoločnosti (03-04/2004)

Vydavateľstvo

História

Jazyk

slovenčina

Počet strán

60

Rok vydania

2004

Hmotnosť

160,00g

Formát

210x300

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

ISSN 1335-8316

Časopis História prezentuje výsledky historickej vedy s presahom do príbuzných vedných odborov, spracované populárno-vedeckou formou. Časopis je doplnkovou literatúrou pre pedagógov a študentov všetkých typov ...škôl. Popri tejto skupine je určený širokej čitateľskej obci so záujmom o dejiny, vládnym a mimovládnym organizáciám, nadáciám. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s európskym vývinom, na skúmanie svetových dejín a spoločenských javov, čím prispieva k pochopeniu a objektívnejšiemu posúdeniu súčasných procesov.

Čítať viac...
1,70€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Július Bartl, Príhovor 1
Peter Bystrický, Desiví nepriatelia Byzancie 2 – 4
Tünde Lengyelová, Keď sa pilo, hodovalo... 4 – 6
Milan Hlavačka, Vznik ríšskeho snemu a revolúcia 1848 7 – 9
Erik Dulovič, Spor o nedeľný predaj 9 – 11
Herta Tkadlečková, O jednej zabudnutej politickej vražde 11 – 13
Dušan Segeš, Pakt čerta s diablom 14 – 17
Jozef Haľko, Agenti za spovednou mriežkou 17 – 19
Jaroslav Chovanec, Slovenská cirkevná provincia 19 – 20

Príloha 
Martin Kanovský, Národ a etnická príslušnosť podľa vedy 21 – 23
Židovské porekadlá 23
Ondrej Pöss, Politické strany karpatských Nemcov 24 – 26
Michal Štefanský, Veľmoci a maďarská menšina na Slovensku v rokoch 1945 – 1949 27 – 30
Jaroslava Roguľová, Rómovia o sebe 30 – 32
Ondrej Podolec, Sen o obnove Uhorska – politické aktivity Jánosa Esterházyho 32 – 34
Ľubica Falťanová, Jarný zvykoslovný cyklus Chorvátov 34 – 36
Magda Veselská, Josef Polák: Zachovávať krásu budúcim 34 – 36

V dielni 
Žofia Pakanová, Pod rukami reštaurátorov ožívajú pamiatky 37

Záhady a divy 
Dušan Magdolen, Egyptské pyramídy – cesta k nesmrteľnosti 38 – 41

Klenotnica slov 
Jana Skladaná, Modrá pančucha 41

Rády a ich insígnie 
Igor Graus, Rád svätého Juraja alebo podväzku 42

Svet zločinu 
Ján Kúkel – Jaroslava Roguľová, Výbuch vášní v Rači 43

Rozhovor 
Dagmar Pelčáková s Elenou Mannovou 44 – 45

Úvaha 
Pavol Janík, Prúty, prúdy a pruhy 45

Z dejín vedy a techniky 
František Šimon, Lekárska starostlivosť v období osvietenstva 46 – 47
Anna Žideková, Dendrochronológia na Slovensku 49

Pozvanie 
Virginia Mislovičová, Meštiansky dom v Levoči 48 – 49

Drobničky 50 – 51

Reportáž 
Vladimír Segeš, Varšavské impresie 52 – 53

Krížovka 53

Fórum učiteľa 
Viliam Kratochvíl, Testové úlohy ako prostriedok rozširovania myšlienkových spôsobilostí žiakov 54 – 56

Kronika 56

Poklady pod značkou UNESCO
Dagmar Pelčáková, Krumlovské vltavíny v daždi 56 

Z knižných pultov 20, 44