Hist?ria 01/2013
Revue o dejin?ch spolo?nosti (01-02/2013)

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

84

Rok vydania

2013

Hmotnosť

296,00g

Formát

215x280

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
3,30€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Miroslav Fabricius, Prihovor 1

Putovanie dejinami

Martin Hurbani?, Posledn? vojna antiky 2 ? 6

Tom?? Homo?a, ??achta v slu?b?ch Bela IV. 7 ? 12

Emanuel Be?ka, Dobytie Sud?nu 13 ? 17

Vojtech Dangl, ?Za cis?ra p?na a jeho rodinu? 18 ? 24

Miloslav Szabo, ?idovsky kr?m?r ? nepriate? slovensk?ho ?udu? 25 ? 30

Roman Holec, Slov?k na vrchu pravdy 31 ? 37

Ivan Kamenec, Kr?tky ?ivot in?tit?cie 38 ? 44

Jan Pe?ek, Prevrat vo veden? KSS 45 ? 50

?lovek a doba

Daniela Zhang Czirakova, ?nik do subjekt?vneho sveta 51 ? 56

Jozef Genzor, Korytna?ie lode 57 ? 61

Eva ?korv?nkova, Zabudnut? brat 61 ? 67

Mar?na Zavack?, Letec v mn??skom habite 67 ? 68

Toma? ?ern?k, Spomienka na majstrov / 69 ? 73

Historicky bedeker

Martina Buckov?, V ?strety Tichomoriu 73 ? 76

Klenotnica slov

Jana Skladan?, Zdrav? nemocn? 77

Drobni?ky

Slovensko o?ami National Geographic roku 1921 77

Rozhovor

S Erikou Macsayovou zo Slovenskeho centra pre komunikaciu a rozvoj 78 ? 79