História 05/2002
Revue o dejinách spoločnosti

Vydavateľstvo

História

Jazyk

slovenčina

Počet strán

56

Rok vydania

2002

Hmotnosť

147,00g

Formát

210x300

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

ISSN 1335-8316

Časopis História prezentuje výsledky historickej vedy s presahom do príbuzných vedných odborov, spracované populárno-vedeckou formou. Časopis je doplnkovou literatúrou pre pedagógov a študentov všetkých typov ...škôl. Popri tejto skupine je určený širokej čitateľskej obci so záujmom o dejiny, vládnym a mimovládnym organizáciám, nadáciám. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s európskym vývinom, na skúmanie svetových dejín a spoločenských javov, čím prispieva k pochopeniu a objektívnejšiemu posúdeniu súčasných procesov.

Čítať viac...
1,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Alexander Avenárius, Príhovor 1 

Peter Ľ. Andráš, Klimatické zmeny v minulosti Zeme 2 – 4  
Martina Kalábová, Veno pre kráľovnú 4 – 6
Igor Graus, Rád uteráka 7  
Martina Bucková, Európania v krajine Indiánov 8 – 10  
Vladimír Matula, Štúrove najmilšie piesne 10 –­ 11 
Ľubica Kázmerová, Trenčín v prevrate 12 –­ 13  
Karol Sorby, Rozdelenie zasľúbenej zeme – od Palestíny k Izraelu 14 – 16  
Jozef Žatkuliak, Nástup normalizácie 16 – 17

Anketa
Mýty, legendy a stereotypy v našich dejinách / Miloš Ferko, Anton Hrnko 18 –­ 19

Klenotnica slov
Jana Skladaná, Španielska dedina 19 

Svet zločinu
Jaroslava Roguľová, Horor v horárni 20 

Príloha 
Marián Hronský, Na mape posvätenej Dohodou21– 24 
Valerián Bystrický, V plánoch Hitlera 25 –­ 27 
Michal Štefanský, Falošná hra na priateľstvo 28 – 31 
Jaroslava Roguľová, Z politickej galérie 30 – 32 
Jaroslava Roguľová, Minireferendum medzi profesionálnymi vojakmi 32 

Epizóda
Jan Němeček, Lietadlami do zahraničného odboja 33 

Človek a doba
Veronika Uhlířová, Otec Troch mušketierov 34 – 35
Miroslav Michela, Karol Murgaš – výtržník vo víre udalostí 36 – 37
Dušan Škvarna, Návrat Milana Hodžu do vlasti 38 –­ 39

Na slovíčko

s profesorom Johnom Palkom 40

s politológom a historikom Pavlom Lukáčom 40

Téma

Jaroslav Chovanec, Zákon zákonov štátu 41 – 42

Rozhovor

s profesorom Vincentom Sedlákom 42 – 43

Z dejín vedy a techniky

Rudolf Leška, Úzkorozchodné železnice v historickom vývoji 43

Reportáž
Eva Ťapajnová, Rumunsko – okružná cesta po krajine paradoxov 44 –­ 45 

Pozvanie

do Malokarpatského múzea v Pezinku / Mária Machajdíková 45

Drobničky 46– 47

Poklady pod značkou UNESCO

Adelaida Mezeiová, Zázrak menom Mont Saint Michel 

Fórum učiteľa

Denisa Valachová, Čo hovoria dávne obrázky...49
Súťaž
Dušan Magdolen, Egyptské hieroglyfy – 2. lekcia 50 – 51 

Fórum čitateľa

Mária Turanská, Bosorka Agáta alebo ako uskutočniť pohon na tabuľu 51 – 52

Z knižných pultov 24, 27, 39