História 06/2001
Revue o dejinách spoločnosti

Vydavateľstvo

História

Jazyk

slovenčina

Počet strán

46

Rok vydania

2001

Hmotnosť

129,00g

Formát

210x300

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

ISSN 1335-8316

Časopis História prezentuje výsledky historickej vedy s presahom do príbuzných vedných odborov, spracované populárno-vedeckou formou. Časopis je doplnkovou literatúrou pre pedagógov a študentov všetkých typov ...škôl. Popri tejto skupine je určený širokej čitateľskej obci so záujmom o dejiny, vládnym a mimovládnym organizáciám, nadáciám. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s európskym vývinom, na skúmanie svetových dejín a spoločenských javov, čím prispieva k pochopeniu a objektívnejšiemu posúdeniu súčasných procesov.

Čítať viac...
1,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Valerián Bystrický, Príhovor 1 

Ján Grexa, Lesk a bieda Olympu 2 – 4 
Gabriel Peter Hunčaga, Dominikáni a stredoveká vzdelanosť 5 – 7  
Martin Štefánik, Romanca zo slnečnej Florencie 8 – 10  
Branislav Chovan, Novokrstenecký kňaz Andrej Fischer obrátil Levoču hore nohami 10 – 11  
Dušan Škvarna, Reálnosť a utópia vízií 12 –­ 14
Igor Baka, Naprávanie krivdy na ľudácky spôsob 14 – 16  
Pavol Petruf, Z kuloárov diplomacie 17 – 19 

Príloha
Valerián Bystrický, Organizovanie bezpečnosti v rokoch 1918 – 1939 I – IV  
Bohumila Ferenčuhová, Európske integračné plány v medzivojnovom období IV – VIII 

Človek a doba
Dušan Kováč, T.W. Wilson – svet musí byť bez vojen VIII – IX 
Pavol Lukáč, Milan Hodža – slovenský priekopník európskej integrácie IX – X 

Na slovíčko
s Rastislavom Káčerom XI

Anketa XI – XII
Heraldické okienko
Emblém NATO a európska zástava XII

Rozhovor
s Henrykom Rucińskym 20 – 21
Z knižných pultov 21

Úvaha
Peter Macho, Premena a stálosť regionálnej identity 22 

Dokumenty – pramene
Jaroslava Roguľová, Karikatúra ako historický prameň 23 

Epizóda
Slavomír Michálek, Špionáž v New Yorku 24 –­ 25 

Na slovíčko
S Michalom Lukešom 25

Reportáž
Jana Mannová, Mlčanlivé kamene Bretónska 26 – 27 

Anketa
Minianketa medzi stredoškolákmi / Jaroslava Roguľová, Denisa Valachová 27

Pozvanie
Múzeum Slovenských národných rád na Myjave a Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách 28

O pôvode
Žofia Pakanová, Medovina 29 
Klenotnica slov
Jana Skladaná, Vzlietnuť ako fénix z popola 29 

Drobničky 30 – 31

Fórum čitateľa 32

Premeny času na fotografiách