Hist?ria 02/2017
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

50

Rok vydania

2017

Hmotnosť

212,00g

Formát

215x270

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
3,30€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Miroslav Fabricius / Editori?l  3

Putovanie dejinami

Daniela Zhang Czir?kov?, Dynastia Sung 4 - 9

Denisa Ne???kov?, Spolo?nos? templ?rov v Palest?ne 9 - 15

Karol R. Sorby, Oper?cia mu?ketier 15 - 20

Jakub Dr?bik, Pozoruhodn? pr?beh Lloyda Georgea 21 - 26

?lovek a doba 

Alexandra Luk??ov?, Tajomstv? aristokratick?ch herb?rov 27 ? 32

Anna Falisov?, Bakteriof?gov? terapia 33 ? 37

Al?beta Szomolaiov?, Vra?da ?nen?viden?ho zradcu Arabov? 38 ? 42

N?zory ? polemiky

Robert Bu?ek, ?l?gre z Ultraphonu43 ? 45

Prvotiny

Michaela ?elinsk?, Briand-Kelloggov pakt 46

Klenotnica slov

Jana Skladan?, Um?vate si nad niek?m alebo nie??m ruky? 47

p?le-m?le 48 - 49