História 06/2002
Revue o dejinách spoločnosti

Vydavateľstvo

História

Jazyk

slovenčina

Počet strán

56

Rok vydania

2002

Hmotnosť

147,00g

Formát

210x300

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

ISSN 1335-8316

Časopis História prezentuje výsledky historickej vedy s presahom do príbuzných vedných odborov, spracované populárno-vedeckou formou. Časopis je doplnkovou literatúrou pre pedagógov a študentov všetkých typov ...škôl. Popri tejto skupine je určený širokej čitateľskej obci so záujmom o dejiny, vládnym a mimovládnym organizáciám, nadáciám. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s európskym vývinom, na skúmanie svetových dejín a spoločenských javov, čím prispieva k pochopeniu a objektívnejšiemu posúdeniu súčasných procesov.

Čítať viac...
1,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Vladimír Segeš, Príhovor 1

Etnický obraz Slovenska
Vladimír Segeš, Od praveku po novodobé národy 2 – 4  
Dušan Škvarna, Medzi multietnicitou a národným štátom 5 – 6  
Ján Bunčák, Nacionalita v spleti zlomov 7 – 10 

Na slovíčko
s Lászlóm Nagyom, predsedom výboru NR SR / Marcela Košťálová 10

Maďari
Ján Steinhübel, Z ugrofínskej pravlasti do Karpatskej kotliny 11 – 12  
Elena Mannová, Z majority minoritou 12 – 14 
Štefan Šutaj, Maďarská menšina na Slovensku v rokoch 1945 – 1989 15 – 16 

Nemci
Ondrej Pöss, Karpatskí Nemci 17 – 19 
Rómovia
Anna Rácová, Rómovia 21 – 24 

Samuel Augustíni Ab Hortis, Cigáni v Uhorsku 1775 22 – 23  
Rozhovor s Ivetou Radičovou 25

Židia
Katarína Hradská, Židia 26 – 28  
Vladimír Segeš, Židovská prísaha 28  
Označovanie Židov v minulosti 29

Rusíni a Ukrajinci
Ľudovít Haraksim, Rutheni – Ruténi – Rusíni 30 – 32 
Stanislav Konečný, Rusíni – Ukrajinci 32 – 33

Česi
Ján Lukačka, Pod znamením leva a kalicha 34 – 35 
Dagmar Pelčáková, Exodus ducha 35 
Dagmar Pelčáková, Blízko vzdialení príbuzní 36 

Južní Slovania
Ján Botík, Chorváti 37 – 38 
Ján Botík, Bulhari 38 – 39  
Ján Botík, Srbi 39 

Človek a doba
Daniela Dvořáková, Stibor zo Stiboríc 40  
Libor Bernát, Proces s Mikulášom Drábikom 40 – 42 
Peter Salner, Chatam Sofer – spravodlivý v duchu aj konaní 42  
Jozef Drenko, Panna Cinková 43 
Ondrej Poss, Spišský Nemec Andor Nitsch 43 – 44
Zoltán Fábry, Pál E. Fehér 45
MichaI Bycko, Andy, Andy, Andy – milionár v striebornej parochni 46 – 47 

Klenotnica slov
Jana Skladaná Slovenčina v kontakte s inými jazykmi 47 

Pozvanie
do Múzea karpatských Nemcov v Bratislave 20
do Múzea židovskej kultúry v Bratislave / -ka- 29

do Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku / Miroslav Sopoliga 30 – 31
Epizóda

Branislav Chovan, Labutia pieseň karpatských Nemcov 20 

Dagmar Pelčáková, Nevydarené dobýjanie Kremnice 35 

Drobničky 48 – 49

Súťaž
Dušan Magdolén, Egyptské hieroglyfy – 3. lekcia  50 – 51

Fórum čitateľa 52

Poklady pod značkou UNESCO

M. Musil – M. Musilová, Hallstatt – starší ako sedem divov sveta 52 – 53