História 03/2003
Revue o dejinách spoločnosti

Vydavateľstvo

História

Jazyk

slovenčina

Počet strán

52

Rok vydania

2003

Hmotnosť

138,00g

Formát

210x300

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

ISSN 1335-8316

Časopis História prezentuje výsledky historickej vedy s presahom do príbuzných vedných odborov, spracované populárno-vedeckou formou. Časopis je doplnkovou literatúrou pre pedagógov a študentov všetkých typov ...škôl. Popri tejto skupine je určený širokej čitateľskej obci so záujmom o dejiny, vládnym a mimovládnym organizáciám, nadáciám. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s európskym vývinom, na skúmanie svetových dejín a spoločenských javov, čím prispieva k pochopeniu a objektívnejšiemu posúdeniu súčasných procesov.

Čítať viac...
1,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Táňa Kusá,Príhovor ... 1
Pavol Valachovič, Črepiny osudov 2 – 3
Ivan Varšo, Bičujúci sa kajúcnici 4 – 6
Miriam Lengová, Z pestrého života remeselníkov 7 – 8
Elena Jakešová, Fiasko rakúsko-uhorského diplomata 11
Ivan Kamenec, Zmluva s katom 12 – 13

Miroslav Michela, Teroristi pri moci 14 – 15
Tomáš Klubert, Horúce bojisko studenej vojny 16 – 18
Juraj Žudel, Spletité cesty reformy verejnej správy na Slovensku 19 – 21

Rády a ich insígnie
Igor Graus, Vojenský rad Márie Terézie 9

Veda a technika

Miroslav Kamenický, Historické prvenstvo banskoštiavnickej akadémie 10
Klenotnica slov
Jana Skladaná, Medardova kvapka 12 –13
Pozvanie

do kuchyne 17. storočia / Tünde Lengyelová 15

Na slovíčko

s Kamilom Fojtíkom 20 – 21

Téma 

Jaroslav Chovanec, Menšiny a etnické skupiny z hľadiska práva 22 – 23

Kornélia Jakubíková, Gorali 24 – 25

Na slovíčko s Attilom Simonom 24 – 25

Zo slovníčka židovskej kultúry 25

Jaroslava Roguľová – Denisa Valachová Čo o sebe vieme? 26 – 27

Človek a doba
Ivan Gosiorovský, Husár pokoril Berlín 28 – 29
Milan Majtán, Vrbovčan v Prešporku 29 – 30
Karel Richter, Cisárovná Sissi - život v nádhere, ale bez lásky 30 – 32
Elena Londáková, básnik a moc 33

Rozhovor /Dokumenty a pramene
Stiahnuté z éteru / Odpovedá Richard Marsina a Vladimír Segeš 34 – 35

Svet zločinu
Jaroslava Roguľová, Prípad Čubirková 36 – 37

Epizóda
Jaroslava Roguľová, Pašerácke dobrodružstvá v socializme 36 – 37

Reportáž
Jozef Ryník, Novinky zo starobylého Pskova 38 – 39

Epizóda
Elena Kašiarová, Kúpanie na banskoštiavnickom Klingeri 39

Drobničky 40 – 41

Súťaž
Dušan Magdolen, Egyptské hieroglyfy ­– 6. lekcia 42 - 43

Anketa

Slovenské dejiny medzi Západom a Východom? 44 – 45

Fórum učiteľa

Viliam Kratochvíl, Hmotný historický prameň vo výučbe dejepisu 45 – 46

Fórum čitateľa 47 – 48

Kronika 47 

Poklady pod značkou Unesco
Adelaida Mezeiová, Spišské pozoruhodnosti 52

Z knižných pultov 13, 15, 21, 25, 33