História 02/2001
Revue o dejinách spoločnosti

Vydavateľstvo

História

Jazyk

slovenčina

Počet strán

44

Rok vydania

2001

Hmotnosť

128,00g

Formát

210x300

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

ISSN 1335-8316

Časopis História prezentuje výsledky historickej vedy s presahom do príbuzných vedných odborov, spracované populárno-vedeckou formou. Časopis je doplnkovou literatúrou pre pedagógov a študentov všetkých typov ...škôl. Popri tejto skupine je určený širokej čitateľskej obci so záujmom o dejiny, vládnym a mimovládnym organizáciám, nadáciám. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s európskym vývinom, na skúmanie svetových dejín a spoločenských javov, čím prispieva k pochopeniu a objektívnejšiemu posúdeniu súčasných procesov.

Čítať viac...
1,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Dušan Škvarna, Príhovor 1  
Peter Bystrický, Európa po Atilovej smrti 2 – 4 
Martin Hurbanič, Bitka na Kosovom poli a jej historická tradícia 5 – 7 
Roman Holec, Svoj k svojmu! 8 – 11 
Zoltán Katreba, Záverečné dejstvo najväčšej vojny v dejinách ľudstva 12 – 15 
Jan Pešek, Fenomén ŠTB 16 – 19 

Úvaha

Miloš Ferko, O slovenskej identite 20 

Človek a doba
Ján Steinhübel, Osud prvých Arpádovcov 21 – 23 
Jozef Baďurík, Ferdinand I. a Bratislava 24 – 25  

Ivan Halász, Profil Daniela Bacháta Dumného 26 – 27 
Pozvanie
do Štátneho okresného archívu v Bardejove / Jozef Petrovič 28
Anketa
Projekt Milénium a jeho anketa v denníku SME / Róbert Kotian 29
Reportáž
Miroslav Lupták, História oživená v uniformách 30 – 31

Na slovíčko

s Viliamom Čičajom 31

Dokumenty Pramene
Pavol Žigo, Kultúrna stredoslovenčina 32 – 33 

Rozhovor
s Elenou Mannovou 34

Z knižných pultov 35

Heraldické okienko
Ladislav Vrteľ, Slovenský znak 35 

Epizóda
Branislav Chovan, Nad čím Japonci híkali 36
O pôvode
Žofia Pakanová, Pivo 37 

Klenotnica slov
Jana Skladaná, Čertovské spojenia 37 
Drobničky 38 – 39
Fórum učiteľa / Čitateľa 40
Premeny času na fotografiách

Národné kultúrne pamiatky