História 03/2020
Revue o dejinách spoločnosti

Vydavateľstvo

História

Jazyk

slovenčina

Počet strán

50

Rok vydania

2020

Hmotnosť

211,00g

Formát

215x270

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

ISSN 1335-8316

Časopis História prezentuje výsledky historickej vedy s presahom do príbuzných vedných odborov, spracované populárno-vedeckou formou. Časopis je doplnkovou literatúrou pre pedagógov a študentov všetkých typov ...škôl. Popri tejto skupine je určený širokej čitateľskej obci so záujmom o dejiny, vládnym a mimovládnym organizáciám, nadáciám. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s európskym vývinom, na skúmanie svetových dejín a spoločenských javov, čím prispieva k pochopeniu a objektívnejšiemu posúdeniu súčasných procesov.

Čítať viac...
3,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Miroslav Fabricius / Editoriál  3

Putovanie dejinami

Karel Staněk, Vojna v trópoch. Sformovanie nizozemskej ríše 4 – 13

Človek a doba

Katalin Harsányiová Szcuka, Dobročinný bazár v Pešti v roku 1864  14 – 20 

Katka Dzupinová, Frankfurtský proces (1963 – 1965)  21 – 28

Čítanie s Históriou

Miroslav Fabricius, Ružomberský medveď  29 – 43

Dejiny školstva

Ľubica Kázmerová, Francúzština na slovenských stredných školách (1918 – 1945) 44 – 47

Klenotnica slov

Jana Skladaná, Drakonické zákony 48

pêle-mêle 49