História 03/2007
Revue o dejinách spoločnosti

Vydavateľstvo

História

Jazyk

slovenčina

Počet strán

68

Rok vydania

2007

Hmotnosť

177,00g

Formát

215x280

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

ISSN 1335-8316

Časopis História prezentuje výsledky historickej vedy s presahom do príbuzných vedných odborov, spracované populárno-vedeckou formou. Časopis je doplnkovou literatúrou pre pedagógov a študentov všetkých typov ...škôl. Popri tejto skupine je určený širokej čitateľskej obci so záujmom o dejiny, vládnym a mimovládnym organizáciám, nadáciám. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s európskym vývinom, na skúmanie svetových dejín a spoločenských javov, čím prispieva k pochopeniu a objektívnejšiemu posúdeniu súčasných procesov.

Čítať viac...
1,70€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvodník

Ján Bunčák 2

Putovanie dejinami

Dušan Hovorka, Suroviny v rukách paleolitického človeka 3 – 5 

Marek Verčík, Trákovia - žoldnieri v gréckych službách 5 – 7 

Miriam Hlaváčková, „Jediným dobrým nápojom je víno...“8 – 10

Peter Šoltés, Cirkev popov a chlopov 11 – 13 

Katarína Strapcová, Kino ovládlo svet 13 – 16 

Tomáš Klubert, Bitka o Leytský záliv 17 – 18 

Jan Pešek, Bol si dobrý gardista, budeš dobrý komunista 18 – 21 

Dejiny živnostníctva na Slovensku 

Ján Kúkel, Remeslo má zlaté dno 22 – 23 

Roman Holec, Živnostníctvo pri zrode modernej doby 24 – 29 

Ľudovít Hallon, Drobné podnikanie po prvej svetovej vojne 29 – 33 

Peter Zelenák, Likvidácia súkromného podnikania 34 – 37 

Vladimír Bačišin, Návrat malého podnikania 38 – 39 

Človek a doba

Ladislav Deák, Odkaz rumunského diplomata 40 – 42 

Jaroslava Roguľová, Svedomie národa v politickom bahne 43 – 45 

Historické seriály

Ján Kúkel, Korunovácia anglického kráľa 46 – 47 

Ivana Taranenková, Cestopisy Vajanského: medzi ideológiou a umením 48 – 50 

Rozhovor

Eštebáci, archívy a verejnosť – rozhovor s PhDr. Radoslavom Ragačom, pracovníkom Archívu Ústavu pamäti národa / Žofia Lysá 51 – 52

Názory a polemiky

Jaroslav Bakala, Problémy s číslovkami panovníkov 53 – 55 

Historický bedeker

Denis Pongrácz, Koče, vozy, bričky – dopravné prostriedky minulosti 55 – 57 

Jana Štulajterová, Pozvanie na ostrov pitnej vody 58 – 59 

Klenotnica slov

Jana Skladaná, Je niečo zhnité v štáte dánskom 59

Novinky 60 – 61

Drobničky 62 – 63

Viete - neviete? 64