História 05/2003
Revue o dejinách spoločnosti

Vydavateľstvo

História

Jazyk

slovenčina

Počet strán

56

Rok vydania

2003

Hmotnosť

148,00g

Formát

210x300

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

ISSN 1335-8316

Časopis História prezentuje výsledky historickej vedy s presahom do príbuzných vedných odborov, spracované populárno-vedeckou formou. Časopis je doplnkovou literatúrou pre pedagógov a študentov všetkých typov ...škôl. Popri tejto skupine je určený širokej čitateľskej obci so záujmom o dejiny, vládnym a mimovládnym organizáciám, nadáciám. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s európskym vývinom, na skúmanie svetových dejín a spoločenských javov, čím prispieva k pochopeniu a objektívnejšiemu posúdeniu súčasných procesov.

Čítať viac...
1,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Leon Sokolovský, Príhovor 1
Vladimír Turčan, Prvá staroslovanská svätyňa na Slovensku 2 – 3
Martin Štefánik, Predchodcovia legendárneho Otela 4 – 5
Jana Benická, Taiwan – malý ostrov vo veľkom mori 6 - 7
Ladislav Kačic, Za zvukov korunovačných tónov 8 – 12
Ignacio De Las Heras More No, Korunovačný obrad očami Španiela 10 – 12
Dušan Segeš, Katynský masaker 13 – 14
Michal Štefanský, Kruté rozhodnutie Kremľa 15 – 16

Téma
Jaroslav Chovanec, Preambula Ústavy SR z hľadiska národa a menšín 17
Židovské porekadlá 17
Jana Schullerová, Ako vznikali židovské mená 18 – 19

Stiahnuté z éteru / Odpovedá Milan Podrimavský 20
Dokumenty a pramene / Národnostný zákon z roku 1868 ... 20 – 21
Vladimír Segeš, Rozhovor s Józsefom Kvardom 22 – 23
Martina Kalábová, Menšinové školstvo na Slovensku 23 – 24
Na slovíčko s Darinou Semančíkovou 24 – 25
Jaroslava Roguľová, Pozvanie do občianskeho združenia Jekhetane – Spolu 25
Michal Šebesta, Rómovia a sociálne inžinierstvo 26 – 29
Ľubica Falťanová, Chorvátske zvyky v Jarovciach a Čunove 30 –33
Rozhovor s Ondrejom Pössom / Dušan Škvarna, 34

Človek a doba
Roman Holec – Judít Pal, Gróf Emanuel Péchy 35 – 36
Elena Jakešová, Záhadný gróf Esterházy v New Yorku 37 – 39

Z dejín vedy a techniky
Peter Ľ. Andráš, Odhaľovanie neviditeľných tajomstiev 39 – 41

Epizóda
Branislav Chovan, Kolaborácia na spôsob francúzskych extrémistov 42 – 43

Rády a ich insignie
Igor Graus, Rád svätého Ondreja alebo bodliaka 42 – 43

Svet zločinu
Jaroslava Roguľová, Pomsta zmrzačenej duše 44 – 45

Reportáž
Dagmar Pelčáková, Ještědské zastavenia 46 – 47

Klenotnica slov
Jana Skladaná, Koho si vezmeme na paškál 46 – 47

Drobničky 48 – 49

Fórum učiteľa
Žofia Pakanová, Aktivity Slovenského inštitútu vzdelávania 50

Kronika 50 – 51

Anketa
Martina Kalábová, Ako nás vidia iné národy 51

Z knižných pultov 5, 19, 41, 45

Fórum čitateľa 51 – 52

Poklady pod značkou UNESCO

Adelaida Mezeiová, Cestovanie v čase 52