História 03/2002
Revue o dejinách spoločnosti

Vydavateľstvo

História

Jazyk

slovenčina

Počet strán

52

Rok vydania

2002

Hmotnosť

136,00g

Formát

210x300

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

ISSN 1335-8316

Časopis História prezentuje výsledky historickej vedy s presahom do príbuzných vedných odborov, spracované populárno-vedeckou formou. Časopis je doplnkovou literatúrou pre pedagógov a študentov všetkých typov ...škôl. Popri tejto skupine je určený širokej čitateľskej obci so záujmom o dejiny, vládnym a mimovládnym organizáciám, nadáciám. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s európskym vývinom, na skúmanie svetových dejín a spoločenských javov, čím prispieva k pochopeniu a objektívnejšiemu posúdeniu súčasných procesov.

Čítať viac...
1,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Dušan Kováč, Príhovor 1 

Viera Pawliková-Vilhanová, Kresťanstvo na čiernom kontinente 2 – 4   
Enikő Csukovicsová, Dieťa v stredovekom svete 5 – 7  
Antoni Giza, Barská konfederácia 8 – 9   
Martin Javor, Slobodomurári – moderní filantropi 10 – 12 
Elena Jakešová, Toronto medzi minulosťou a prítomnosťou 13 – 15 
Ján Bunčák, Sociografický obraz moderného Slovenska 15 – 18 

Príloha
Marián Hronský, Talianska vojenská misia v začiatkoch ČSR 19 – 21 
Minireferendum na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave 21

Miloslav Čaplovič, Francúzska vojenská misia v ČSR 1919 – 1938 22 – 24 
Anton Hrnko, Nemecká vojenská misia na Slovensku 1939 – 1944 25 – 27 
František Cséfalvay, Vojenské misie štátov protihitlerovskej koalície na Slovensku roku 1944 28 – 30 
Vladimír Segeš, Rozhovor so štátnym tajomníkom Rastislavom Káčerom 30

Rády a ich insígnie

Igor Graus, Rád vrkoča 31 
Človek a doba
Martin Homza, Kráľovná Jelena – matka chorvátskej krajiny 32 – 34  
Tomáš Klubert, Thomas J. Jackson – muž z kameňa 34 – 36 
Karol Petrovský, Jazykovedec Henrich Bartek 37 

Reportáž
Dušan Magdolen, Staroegyptské pamiatky očami Banskobystričana 38 – 39 

Z dejín vedy a techniky

Vladimír Draxler, Antény Radiojournalu 40 – 41

Pozvanie
do Múzea dopravy / Dragan Zednikovič 42

Epizóda
Branislav Chovan, Peripetie liptovského zdravotníctva 42 – 43  

Klenotnica slov
Jana Skladaná, Žabomyšia vojna 42 – 43   
Drobničky 44 – 45

Na slovíčko 

s Pavlom Valachovičom 46

Z knižných pultov 36, 46
Ľubomír Pajtinka, Pátranie sa začalo 47 

Fórum čitateľa 48

Poklady pod značkou UNESCO

Margaréta Musilová – Miroslav Musil, Pueblo Taos – najstaršie nepretržite obývané sídlisko USA 48