História 01/2005
Revue o dejinách spoločnosti

Vydavateľstvo

História

Jazyk

slovenčina

Počet strán

52

Rok vydania

2005

Hmotnosť

139,00g

Formát

210x300

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

ISSN 1335-8316

Časopis História prezentuje výsledky historickej vedy s presahom do príbuzných vedných odborov, spracované populárno-vedeckou formou. Časopis je doplnkovou literatúrou pre pedagógov a študentov všetkých typov ...škôl. Popri tejto skupine je určený širokej čitateľskej obci so záujmom o dejiny, vládnym a mimovládnym organizáciám, nadáciám. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s európskym vývinom, na skúmanie svetových dejín a spoločenských javov, čím prispieva k pochopeniu a objektívnejšiemu posúdeniu súčasných procesov.

Čítať viac...
1,70€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Vladimír Segeš, Príhovor 1
Ivana Kvetánová, Antické hry očami umelcov 2 – 4
Dzura Hardi, Srbskí despoti 5 – 6
Géza Pálffy, Zámena kľúčov a svätá koruna 6 – 7
Anna Rácová, Odsúdení na spolužitie 8 – 10
Pavol Petruf, Hitlerov nemecký sen 10 – 13
Wawrzyniec Konarski, Írsky spor severu proti juhu 14 – 15
Karol Sorby ml., Kríza islamu 16 – 18

Príloha
Migrácia alebo moderné sťahovanie národov 19
Eva Kowalská, Ako a kam putovali Európania v ranom novoveku 20 – 21
Elena Jakešová, Európska migrácia v „dlhom" 19. storočí 22 – 24
Ľubica Harbuľová, Ruskí emigranti a medzivojnové Slovensko 24 – 26
Jozef Ryník, Ostro strážené dvere u protinožcov 26 – 28
Johan Leman, Migrácia v Európe dnes 28 – 30
Vlasta Jaksicsová, Na slovíčko s Ľubomírom Falťanom 30

Rády a ich insígnie
Igor Graus, Rád svätého Michala 31

Človek a doba
Ľubomír Podušel, Parížske múzy Ladislava Medňanského 32 – 33

Anketa
Jarmila Barátová, V službe vlasti 34 – 35

Veda a technika
Maroš Kubík, Považská lesná železnica 36 – 37

Svet zločinu
Jaroslava Roguľová, Zločinecká legenda 38 – 39

Súťaž / Kronika 39

Záhady a divy
Karol Duchoň, Tajné bunkre Tretej ríše 40 – 41

Reportáž
Katarína Hradská, Najväčší cintorín sveta bez hrobov 42

Klenotnica slov
Jana Skladaná, Apokalypsa 43

Krížovka 43

Drobničky 44 – 45

Obsah 4. ročníka časopisu História 46 – 47

Kronika / Listáreň 48

Poklady pod značkou UNESCO
Adelaida Mezeiová, Karolovo mesto 48

Knižné pulty 37, 39