História 04/2005
Revue o dejinách spoločnosti

Vydavateľstvo

História

Jazyk

slovenčina

Počet strán

52

Rok vydania

2005

Hmotnosť

138,00g

Formát

210x300

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

ISSN 1335-8316

Časopis História prezentuje výsledky historickej vedy s presahom do príbuzných vedných odborov, spracované populárno-vedeckou formou. Časopis je doplnkovou literatúrou pre pedagógov a študentov všetkých typov ...škôl. Popri tejto skupine je určený širokej čitateľskej obci so záujmom o dejiny, vládnym a mimovládnym organizáciám, nadáciám. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s európskym vývinom, na skúmanie svetových dejín a spoločenských javov, čím prispieva k pochopeniu a objektívnejšiemu posúdeniu súčasných procesov.

Čítať viac...
1,70€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Vlasta Jaksicsová, Príhovor 1
Peter Bystrický, Gepidi vo víre sťahovania národov 2 – 4
Géza Pálffy, Korunovačné hostiny uhorských kráľov 4 – 6
Pavol Petruf, Nacionálny socializmus a nemecký kresťanský odboj 8 – 11
Jaroslava Roguľová, Humoristický vklad do riešenia slovenskej otázky 12 – 14
Jan Pešek, Mocní na Slovensku 15 – 18

Rády a ich insígnie
Igor Graus, Rad čestnej légie 7

Klenotnica slov
Jana Skladaná, Žiť ako Robinson 11

Glosa
Pavol Janík, Slovo dnes nemá hlavné slovo 18

Príloha
Roman Holec, Zrod nezamestnanosti 19 – 21
Ľudovít Hallon, Krízy a konjunktúry 22 – 25
Jaroslava Roguľová, Rozhovor s Ľudovítom Kaníkom 25
Zuzana Kusá, Smelá cesta k plnej zamestnanosti 26 – 30
Miroslav Londák, Rub a líc sociálneho inžinierstva 26 – 30

Človek a doba
Miroslav Pejhovský, Majster improvizácie 31
Marian Hochel, Kráľ diplomatov, alebo diablovo kopyto? 32 – 34
Maroš Hertel, Prvý rektor Slovenskej univerzity 34 – 35

Téma
Ivan Kamenec, Umelecké stvárnenie a historická skutočnosť 36 – 37
Vlasta Jaksicsová, Rozhovor s Jurajom Kukurom a Rastislavom Ballekom 37

Úvaha
Ján Machaj, Filozofia a SuperStar 38 – 39

Fórum učiteľa
Ferdinand Uličný, Miestne a krajové dejiny – základ slovenských dejín 40 – 42

Záhady a divy
Petra Chlupová, Oheň v aztéckej kultúre 42 – 43

Drobničky 44 – 45

Kronika 
Eustory – súťaživé poznávanie histórie 46

Svet zločinu
Vladimír Segeš, Čierna ovca klobučníckeho remesla 47

Krížovka 47

Poklady pod značkou UNESCO

Daniela Kodajová, Pont-du-Gard – hrdý symbol Francúzska 48

Knižné pulty 6, 34, 43