História 04/2004
Revue o dejinách spoločnosti (07-08/2004)

Vydavateľstvo

História

Jazyk

slovenčina

Počet strán

60

Rok vydania

2004

Hmotnosť

159,00g

Formát

210x300

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

ISSN 1335-8316

Časopis História prezentuje výsledky historickej vedy s presahom do príbuzných vedných odborov, spracované populárno-vedeckou formou. Časopis je doplnkovou literatúrou pre pedagógov a študentov všetkých typov ...škôl. Popri tejto skupine je určený širokej čitateľskej obci so záujmom o dejiny, vládnym a mimovládnym organizáciám, nadáciám. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s európskym vývinom, na skúmanie svetových dejín a spoločenských javov, čím prispieva k pochopeniu a objektívnejšiemu posúdeniu súčasných procesov.

Čítať viac...
1,70€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Vladimír Segeš, Príhovor 1
Tomáš Klubert, Vzostup a pád helenistického panovníka 2 – 5
Denisa Valachová, Ako sa žilo za kláštornými múrmi 6 – 8
Andrej Šperka, Prešporok v susedstve mocných veľmožov 9 – 10
Martin Štefánik, Doprava v meste na lagúne 10 – 11
Branislav Chovan, Prenikanie do nehostinných krajov 12 – 13
Igor Machajdík, Olympijské kruhy v tieni hákových krížov 13 – 16
Lenka Bálintová, Komunistický prevrat a populárna hudba 17 – 18
Michal Štefanský, Menová reforma roku 1953 19 – 20

Príloha 
Tünde Lengyelová, Dieťa a rodina 21 – 23
Eva Kowalská, Výchova a vzdelávanie na prahu novoveku 24 – 25
Ingrid Kušniráková, Starostlivosť o siroty v Uhorsku v 18. storočí 25
Gabriela Dudeková, Od humanity k štátnej výchpove 26 – 29
Anna Falisová, Kroky v zdravotno-sociálnej oblasti 30 – 33
Zuzana Kusá, Pod taktovkou štátu 34 – 36

Rády a ich insígnie 
Igor Graus, Spoločnosť rytierov hviezdy 37

Človek a doba 
Vladimír Tomčík, Casanova v Bratislave 38 – 39
Zdeněk Beran, Medzisvet Boženy Němcovej 39 – 41
Andrea Kelemenová, Pod taktovkou Viliama IV. 42 – 43

Záhady a divy 
Silvia Haladová, Mayský kalendár 44 – 45

Z dejín vedy a techniky 
Ela Macháneková, Choroby v lotyšských vitrínach 46 – 47

Epizóda 
Jozef Haľko, Vzbura pred Trnavským biskupstvom 46 – 47

Svet zločinu 
Jaroslava Roguľová, Zlodejka Hermína 48 – 49

Glosa 
Peter Turčík, Schovávačka s históriou 49

Drobničky  50 – 51

Fórum učiteľa 
Martina Kalábová – Dagmar Pelčáková, Anketa o novej maturite 52 – 53

Klenotnica slov 

Jana Skladaná, Kameň úrazu 52 - 53
Rozhovor 
s Martinom Gazíkom / Jaroslava Roguľová 54

Kronika/Krížovka/listáreň 54 – 56

Poklady pod značkou UNESCO
Adelaida Mezeiová, Čaro stredovekej katedrály 56  

Z knižných pultov 45, 48 – 49