História 01/2002
Revue o dejinách spoločnosti

Vydavateľstvo

História

Jazyk

slovenčina

Počet strán

52

Rok vydania

2002

Hmotnosť

139,00g

Formát

210x300

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

ISSN 1335-8316

Časopis História prezentuje výsledky historickej vedy s presahom do príbuzných vedných odborov, spracované populárno-vedeckou formou. Časopis je doplnkovou literatúrou pre pedagógov a študentov všetkých typov ...škôl. Popri tejto skupine je určený širokej čitateľskej obci so záujmom o dejiny, vládnym a mimovládnym organizáciám, nadáciám. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s európskym vývinom, na skúmanie svetových dejín a spoločenských javov, čím prispieva k pochopeniu a objektívnejšiemu posúdeniu súčasných procesov.

Čítať viac...
1,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Vladimír Segeš, Príhovor 1 

Peter Bystrický, Na počiatku bolo slovo 2 – 4 
Vladimír Segeš, Zlatá bula kráľa bez lesku 4 – 6  
Igor Graus, Laické rytierske rády a ich insígnie 7 
Ivan Mrva, Povstanie Štefana Bočkaja 8 – 10
Jarmila Boboková, Európa medzi Metternichom a Bismarckom 11 – 13 
Alena Bartlová, Hodžova misia v Budapešti 14 – 15 
Gabriel Pirický, Neofundamentalizmus v islamskom svete 16 –­ 18 

Príloha
Pavol Petruf, Povojnový štít západnej demokracie 19 –­ 22 
Edita Ivaničková, Integrácia v bipolárnom svete 22 –­ 25 
Z politickej galérie: Ernst Bevin, Ludwig Erhard, Jean Monet, Robert Schuman 26
Na slovíčko s Dr. Dietmarom Albrechtom 27
Minireferendum na Gymnáziu Metodova v Bratislave 27
Rozhovor s Jurajom Alnerom 28

Anketa o vstupe do NATO 29 –­ 30

Z knižných pultov 32
Človek a doba
Anna Fundárková, Pavol Pálfi – „zabudnutý“ politik 31 – 32
Júlia Hautová, Potomkovia legendárneho Mórica Beňovského 33 
Jozef Žatkuliak, Martin Kvetko doma a v exile 34 – 35 
Jaroslava Roguľová, Keď sa trasie zem 36 – 38

Reportáž
Daniela Kodajová, Moskva po rokoch 38 – 39  
Rozhovor 

s Oľgou Danglovou 40

Epizóda

Branislav Chovan, Márny nátlak Hitlera na Franca  41

Drobničky 42

Dokumenty a pramene
Jaroslava Roguľová, Retušovaná minulosť 43

Pozvanie

Štátny okresný archív v Liptovskom Mikuláši / Peter Vítek 44

Klenotnica slov 

Jana Skladaná, Sypať si popol na hlavu 44

Fórum učiteľa 

Denisa Valachová, Projekt výučby o svetovom dedičstve UNESCO 45

Fórum čitateľa 45 – 46

Obsah 1. ročníka časopisu História 46 – 47

Poklady pod značkou UNESCO

Margaréta Musilová – Miroslav Musil, Ľ Anse-aux-Meadow alebo prví Európania v Amerike 48