Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí
Kontinuity a diskontinuity

Hudek Adam , Šoltés Peter a kol.

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina

Počet strán

572

Rok vydania

2019

Hmotnosť

1 054,00g

Formát

165x240

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

VEDA

EAN

9788022417785

Pri pohľade na slovenské dejiny 19. a 20. storočia dominuje presvedčenie o výrazných personálnych, inštitucionálnych a sociálnych diskontinuitách, ktoré pravidelne postihovali úzku vrstvu "národných elít". ...Platnosť tejto hypotézy overujú autori/ky knihy na osudoch konkrétnych významných osobností a jednotlivých typologických skupín elít. Spochybňujú zakorenené predstavy o radikálnych kariérnych zlomoch, ktoré často neobstoja v konfrontácii s empirickými dátami.

Čítať viac...
21,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Hudek Adam, Šoltés Peter, Vörös László: Úvod

 

Stratégie prežitia elít

Kollárová Iveta: Publicistika ako adaptívna stratégia uhorských (kontra)elít

Holec Roman: Šľachta na Slovensku po roku 1918 medzi lojalitou, pasivitou a iredentou

Benko Juraj: "Vlastnými silami". Formovanie slovenských socialistických kontraelít v prvej štvrtine 20. storočia

Zavacká Marína: Víťazstvá nad vlastnou minulosťou. Kontinuity kariérnych dráh 40. a 50. rokov

Hudek Adam: Vedecké elity na Slovensku v 50. rokoch 20. storočia

Segeš Dušan: Československé redakcie rozhlasových staníc vysielajúcich zo slobodného sveta do komunistického Československa v 50. rokoch 20. storočia

 

Ekonomické elity

Gaučík Štefan: Kultúrne stratégie elít Prešporskej I. sporiteľne (1883 - 1918)

Hallon Ľudovít, Sabol Miroslav: Zmeny hospodárskych elít na Slovensku po roku 1918 na príklade bankovníctva

Hlavinka Ján: Nová podnikateľská elita? Arizácia firiem a kolektívny profil arizátorov v meste Prešov

 

Úradnícke elity

Šoltés Peter: Prvé slovenské elity? Slovenskí úradníci v prvých dvoch rokoch neoabsolutizmu

Szeghy-Gayer, Veronika:  Mešťanostovia na rázcestí. Stratégie, rozhodnutia a adaptácie najvyšších predstaviteľov miest na nové politické pomery po roku 1918

Macho Peter: Nahliadnutie do života rodiny zvolenského župana. Udalosti z roku 1919 v zrkadle súkromnej korešpondencie Viery Markovičovej

Fiamová Martina: Formovanie slovenských vládnych inštitúcií v období autonómie Slovenskej krajiny

 

Elity v procese nacionalizácie

Kováč Dušan: Elity v procese formovania moderného slovenského národa

Demmel József: Maďarizácia v štúrovčine? Slovenskojazyčné elity a prvý slovensko-maďarský slovník

Vörös László: Neželaná elita: Samo Czambel, aktivista na pomedzí dvoch národných ideológií

Mannová Elena: Spolky ako miesto formovania elít. Rozdielne podmienky v Rakúsku a v Uhorsku

Dudeková Kováčová Gabriela: Elity v ženskom národnom hnutí v podmienkach dvoch politických režimov: príklad spolku slovenských žien Živena pred a po roku 1918