Po jari krutá zima
Politický vývoj na Slovensku v rokoch 1968 – 1971

Sikora Stanislav

Vydavateľstvo

Typoset print, s. r. o.

Jazyk

slovenčina

Počet strán

280

Rok vydania

2013

Hmotnosť

477,00g

Formát

165x245

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788097030292

Časový záber predkladanej práce je vymedzený rokmi 1968 a 1971 a tvoria ju tri základné kapitoly. V prvej sa autor zaoberá „rozbehom" demokratizačného procesu, t. ...j. reformy socializmu sovietskeho typu po januárových zasadaniach ÚV KSČ a ÚV KSS v roku 1968, niektorými rozhodnutiami predsedníctva ÚV KSČ na prelome februára a marca toho istého roku, ktoré viedli k obrovskému výbuchu slobodnej žurnalistiky, takej charakteristickej pre rok 1968. Nosnou časťou tejto kapitoly je časť nazvaná „Pražská jar" na Slovensku, v ktorej sa stručne rozoberajú historicko-psychologické príčiny do určitej miery odlišného priebehu demokratizačného procesu na Slovensku v porovnaní s vývojom v českej časti ČSSR, ako aj konkrétne prejavy tejto odlišnosti. V druhej kapitole poukazuje na to, že reformné sily na čele s Dubčekom kládli po auguste 1968 ešte určitý čas odpor nastupujúcej garnitúre normalizátorov v snahe zachrániť aspoň najzákladnejšie postuláty reformy. Tvrdý nápor sovietskeho vedenia a jeho „piatej kolóny" v KSČ však viedol veľmi rýchlo nielen k legalizácii okupácie, ale aj k presadeniu mnohých právnych noriem, vychádzajúcich z ustanovení Moskovského protokolu z 26. augusta 1968. To je obsahom tretej kapitoly.

Čítať viac...
12,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvod

 

Reforma socializmu v Československu – nádeje a skutočnosť

     Január 1968 – reforma socializmu sovietskeho typu sa rozbieha

     „Pražská jar" a Slovensko

     Invázia „spojencov"

 

Prelomové intermezzo: august 1968 – apríl 1969

     Legalizácia okupácie

     Vývoj vo vedení KSS

     Gustáv Husák na čele KSČ

     Slovenská spoločnosť ..

 

Začiatok tvrdej normalizácie

     Nástup nového vedenia KSČ

     Stranícke čistky v rokoch 1969 – 1970 a „obnovenie starých právd"

     Normalizácia a Československá federácia

 

Záver

 

Pramene a literatúra

Zoznam použitých skratiek

Menný register

Summary