Chronológia dejín Slovenska a Slovákov
Od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách

Dangl Vojtech - Bystrický Valerián a kol.

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina

Počet strán

548

Rok vydania

2014

Hmotnosť

999,00g

Formát

170x240

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

9788022413701

Vydávanie historických chronológií s využitím najmodernejších metód práce je v súčasnom období jednou z priorít v bádateľskej a publikačnej činnosti historických vedeckých pracovísk v zahraničí. ...zahraničí. Slovenská historiografia má oproti ním sklz, ktorý sa snaží vyrovnať práve touto publikáciou.

Čítať viac...
22,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvod

 

Časť l.

Pravek Slovenska do prelomu letopočtov

Doba rímska a sťahovanie národov

Od príchodu Slovanov po zánik Veľkej Moravy (5. storočie – začiatok 10. storočia)

Slovensko súčasťou arpádovského Uhorského kráľovstva (10. storočie – 1301)

Slovensko za vlády Anjouovcov (1301 – 1387)

Slovensko v období neskorého stredoveku (1387 – 1526)

 

Časť II.

Slovensko v rokoch 1526 – 1711

Slovensko v dobe dynastických vojen a reforiem (1712 – 1780)

Slovensko v období formovania novodobého slovenského národa (1780 – 1848)

 

Časť III.

Revolučné roky na Slovensku (1848 – 1849)

Slovensko v porevolučnom období (1850 – 1866)

Slovensko v emancipačnom a modernizačnom procese za dualizmu (1867 – 1914) 

Prvá svetová vojna (1914 – 1918)