Thurzovci a ich historický význam

Lengyelová Tünde a kol.

Vydavateľstvo

PRO HISTORIA

Jazyk

slovenčina

Počet strán

260

Rok vydania

2012

Hmotnosť

444,00g

Formát

165x245

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

9788089396191

Rod Thurzovcov prežil len štyri generácie medzi aristokraciou, no za tých sto rokov dal Uhorsku dvoch palatínov a jedného kráľovského miestodržiteľa. Túto mnohostrannosť a výnimočnosť ...predstavuje odbornej, ale i laickej verejnosti práve táto publikácia.

Čítať viac...
11,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Cesta do uhorskej aristokracie

   Pálffy Géza: Rod Thurzovcov a jeho miesto v aristokracii Uhorského kráľovstva

   Skladaný Marián: Hospodársky vzostup Thurzovcov

   Erdélyi Gabriella: "Som len človek, kráľ môj, nie kameň" - Alexej Thurzo v službách Habsbugovcov

   Cecsényi Lajos: Tajomný Thurzo. František Thurzo, predseda Uhorskej a Dvorskej komory (1549 - 1563)

 

Thurzovci a reformácia

   Csepregi Zoltán: Thurzovci a počiatky reformácie

   Rothkegel Martin: Vzťahy olomouckého biskupa Stanislava I. Thurzu s Uhorskom

   Katona Tünde: Levočská základina Thurzovcov

 

Thurzovské dvory - centrá hospodárskeho, politického a spoločenského života

   Lengyelová Tünde: Hospodárske pomery na thurzovských panstvách na prelome 16. a 17. storočia

   Dominkovits Péter: Kontakty palatína Juraja Thurzu so stolicami Šopron a Vaš

   Duchoňová Diana: Dvorské poriadky na thurzovskom a esterházyovskom dvore

   Benda Borbála: Jedálny lístok Stanislava Thurzu z roku 1603

 

Kultúrny odkaz rodu Thurzovcov

   Ludiková Zuzana - Mikó Árpád: Pohrebné miesta a náhrobné pamiatky Thurzovcov

   Federmayer Frederik: Svadobné oznámenia Thurzovcov. (Prameň ku genealogickému výskumu ich rodu)

   Tóth Gergely: "Theatrum Nobilitatis Hungaricae". Genealogické výskumy Mateja Bela so zvláštnym zreteľom na rod Thurzo

   Saktorová Helena: Osobnosť Juraja Thurza v spektre autorských dedikácií

   Kurucárová Jana: Rod Thurzovcov a Štátny archív v Bytči

   Thurzo Milan - Beňuš Radoslav: Antropologická a paleopatologická analýza kostrových pozostatkov príslušníkov rodiny Juraja Thurzu

   Čajka Michal: Prestavby Oravského hradu počas Thurzovcov