Bratislava na ceste k privilégiu 1291
Štúdie k dejinám Bratislavy v 13. storočí

Lysá Žofia

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

211

Rok vydania

2014

Hmotnosť

362,00g

Formát

165x245

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

9788089396313

V priebehu 13. storočia prešla Bratislava vývojom, na konci ktorého nachádzame stredoveké výsadné mesto vystavané „z kameňa“ a predovšetkým z „ľudí“ – mešťanov.

10,00€
Pridať do košíka logo
skladom tip

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvod 

 

Odkedy je Bratislava (výsadným) mestom? 

   Počiatky mesta Bratislavy v historiografii 

 

Bol civis Woch mešťanom? 

Terminologické východisko hľadania počiatkov mestskej komunity 

 

   Jobagiones castri 

   Hospites 

   Cives castri, civiles a castrenses 

   Od cives-ov hradov k cives-om miest 

   Hospite cives v mestách 

   Civitas a castrum 

   Burgos 

   Cives, civitas a Bratislava 

 

Urbanistický a demografický vývoj podhradia/mesta Bratislavy 

   Ako sa menil obraz o Bratislave 

   Bratislavský burgus 1150 – 1250 

   Gotické mesto – druhá polovica 13. storočia 

   Vežové domy v Bratislave 

   Najstaršie údaje k demografii podhradia 

   Exkurz do 14. storočia. Vnútorné mesto a predmestia 

 

Cirkevné inštitúcie v Bratislave v 13. storočí 

 

Sociálna štruktúra predprivilegiálnej Bratislavy 

   Jobagióni 

   Ostatné služobné skupiny obyvateľstva 

   Hostia – zvyky a právo 

   Komunita mešťanov a správa 

   Bratislavský patriciát na prelome 13. – 14. storočia

 

Formálno-právne dotvorenie výsadného mesta – privilégium z roku 1291

   Otázka interpolácie privilégia 

   Bratislavské privilégium v historiografii

   Ustanovenia privilégia – porovnanie so súdobými výsadnými listinami

 

Záver 

Resümee 

Zoznam použitých prameňov, literatúry a skratiek 

Výberový register – menný, miestny a vecný