Historik a dejiny
V česko-slovenskom storočí osudových dátumov: Jubileum Ivana Kamenca

Roguľová Jaroslava - Jaksicsová Vlasta a kol.

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

583

Rok vydania

2018

Hmotnosť

1 058,00g

Formát

160x245

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788022416535

Hoci sa Kamenec najsústavnejšie zaoberá problémom slovenského holokaustu, vždy vnímal dejiny v širokých súvislostiach. Venoval sa kultúre, literatúre, najmä svojim obľúbeným autorom, napr. Alexandrovi Matuškovi, ...kľúčovým fenoménom slovenskej historiografie, úskaliam i stereotypom moderných slovenských dejín. Jednoducho „hľadal" a „blúdil" v slovenských dejinách a nastavoval slovenskej spoločnosti „pokrivené zrkadlo" jej dejín, čo nikdy nebýva vďačné, ani ľahké. Je to však erudovaný, filozoficky a koncepčne premýšľavý autor s hlbokým osobným ponorom, no zároveň i pochybujúci, intelektuálne kritický s veľkou dávkou autorskej pokory. Obálka i vnútro knihy sú vo výbornom stave.

Čítať viac...
19,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Predhovor  Vlasta Jaksicsová, Jaroslava Roguľová

 

Namiesto úvodu

   Historik a dějiny  Robert Kvaček

   Vyoraná brázda Ivana Kamenca  Martin Bútora

 

Po stopách tragédie 

   Náboženské alebo rasové sprisahanie? Antisemitizmus v publicistike katolíckeho kňaza Andreja Rojka  Miloslav Szabó

   Vavro Šrobár a jeho vzťah k Židom Katarína    Mešková Hradská

   Lokálni aktéri počas holokaustu. Prípad dvoch katolíckych kňazov z Dolného Kubína: Ignác Grebáč-Orlov a Viktor Trstenský Eduard Nižňanský,   Barbora Jakobyová

   Sklamanie „umiernených" ľudákov: Prvý arizačný zákon a jeho výsledky   Ján Hlavinka

   Strach náš každodenný Monika Vrzgulová,   Peter Salner 

 

Historiografia, umelecká tvorba a historické vedomie

   Interpretácia Slovenského národného povstania v neoľudáckej exilovej historiografii   Jan Rychlík

   Moderna a intelektuál v 20. storočí. (Úvaha s ručením obmedzeným ... )   Vlasta Jaksicsová

   Socialistický realizmus a jeho podoby v slovenskej literatúre. Tvorba Dominika Tatarku a Františka Hečka v 50. rokoch 20. storočia   Mária Bátorová

   Západní ľavicoví intelektuáli od roku 1945 do 70. rokov 20. storočia   Josette Baer

   Na ceste k normalizácii – novinári po auguste 1968   Elena Londáková

   Intelektuál medzi pamäťou a dejinami   Rudolf Chmel

   Moje Československo, Česko-Slovensko, Česká republika a Slovenská republika   Vilém Prečan

 

História v politike, politika v histórii 

   Vplyv nacistického Nemecka na poľnohospodársku politiku Slovenskej republiky po salzburských rokovaniach v roku 1940 - pôsobenie poradcu Hansa Hamschu   Martina Fiamová

   Idea Sedliackej banky a cesta k jej vzniku 1939 – 1942   Ľudovít Hallon

   Krvavé stopy na východe. K zločinom slovenských vojakov v okupovanom Sovietskom zväze   Michal Schvarc

   Britská tajná služba MI9 a stopy „útekárov" na Slovensku   Martin Posch

   Luteráni a kalvíni na Slovensku: od konca druhej svetovej vojny do pádu komunistického režimu   Jan Pešek

   O februári s veľkým „F". Mediálne podoby príbehu o komunistickom prevrate   Marína Zavacká

   Vädnúci štvorlístok. Československo na stránkach periodika lnternational Peasant Union (1950 – 1967)   Roman Holec

   Kompenzácia a zablokované zlato: prípad súdnej žaloby Franka Vaceka z roku 1975 (alebo Milan Hodža vs. Henry A. Kissinger?)   Slavomír Michálek

 

Osobnosti v dejinách, dejiny v osobnostiach 

   Ernest Denis, Robert William Seton-Watson a slovenská otázka počas prvej svetovej vojny   Bohumila Ferenčuhová

   Rusínsky roľník Jurko Lažo, jeho vstup do veľkej politiky a účinkovanie v nej   Peter Svorc

   Fiľakovský futbalový mecenáš   Matej Hanula

   Jan Auerhan: európsky humanista a spoločenský vedec a jeho príspevok k menšinovým a migračným štúdiám v Československu   Zuzana Poláčková

   Školské reformy pod vedením ministra školstva Jozefa Siváka (1939 ­– 1944)   Ľubica Kázmerová 

 

História v čase a priestore

   Rakúsko-uhorské vyrovnanie, branné zákony a výstavba kasární (1867 – 1914)   Vojtech Dangl

   Vznik modernej metropoly. Bratislava 1901 – 1939   Dušan Kováč

   Výučba kriminalistiky v Bratislave v medzivojnových rokoch – Kriminologický ústav a Policajné riaditeľstvo   Jaroslava Roguľová

   Problematika bývania v Trnave v rokoch 1918 – 1945   Linda Osyková

   UNRRA – projekt medzinárodnej pomoci a solidarity   Miroslav Sabol

 

Výberová bibliografia PhDr. Ivana Kamenca, CSc.   Alžbeta Sedliaková

 

Namiesto záveru 

   Kamencova osemdesiatka   Anton Baláž

 

Pramene a literatúra 

Výberový menný register 

Autori

Summary