Obraz a odraz osobnosti modernej doby
K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru

Michálek Slavomír a kol.

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

629

Rok vydania

2019

Hmotnosť

1,14g

Formát

165x245

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

VEDA

EAN

9788022417334

K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru

19,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Predhovor

   Michálek Slavomír: To čo uplynulo sa nikdy nevráti...

Úvod I. + I.

   Vondrášek Václav: Člověk zraje jako víno … K „7x10“ jubileu Jana Peška

   Segeš Vladimír: Je to dobrý chlap... Stano Sikora sedemdesiatročný

Prológ

   Weiss Peter: Formovanie slovenskej identity so štátom v kontexte významných výročí

 

I. časť

   Kováč Dušan: Nacionalizmus, národy a národnostné menšiny v stredoeurópskom priestore na prelome storočí

   Ferenčuhová Bohumila: Neoslavistická epizóda v profesionálnom živote Bohdana Pavlů

   Poláčková Zuzana - Krajčovičová Natália: Anton Štefánek a jeho memorandum Spoločnosti národov z roku 1922

   Osyková Linda: Ivan Dérer, aktívny agitátor sociálnych demokratov v medzivojnovom období

   Hanula Matej: Pittsburská dohoda a jej druhý život: nástroj politického zápasu

   Rychlík Jan: Slovenský autonomizmus a Tomáš G. Masaryk

   Drábik Jakub: Fenomén násilia v ideológii a praxi Národnej obce fašistickej

 

II. časť

   Michálek Slavomír: Vyslanectvo ČSR vo Washingtone od rozbitia republiky do uznania exilovej londýnskej vlády (1939 – 1942)

   Kázmerová Ľubica: Kultúra a osveta v kompetencii Ministerstva školstva a národnej osvety 1938 – 1944

   Leikert Jozef: Postoje Ladislava Mňačka v období druhej svetovej vojny

   Hallon Ľudovít: Rudolf Kubiš, zabudnutá osobnosť slovenského bankovníctva

   Mešková Hradská Katarína: Emigranti, alebo vyhnanci? (Vysťahovalecké akcie židov zo Slovenska po vzniku autonómneho Slovenska)

   Hlavinka Ján - Fiamová Martina: Medzi deportáciami a povstaním: postavenie židovského obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1943 – 1944

   Kamenec Ivan: Arizačný proces a jeho vplyv na slovenskú spoločnosť    

 

III. časť

   Michálek Slavomír: Slováci na konferencii OSN v San Franciscu v roku 1945

   Sabol Miroslav: Poľnohospodárska produkcia a zaistenie výživy na Slovensku v tretej republike

   Šutaj Štefan: Andrej Maťašík – politik a kňaz (paradoxy slovenskej povojnovej politiky)

 

IV. časť

   Segeš Dušan: „Balónová aféra“ v réžii komunistického Československa z roku 1956 a jej medzinárodné súvislosti

   Falisová Anna: Spolupráca v zdravotníctve medzi ČSR a socialistickými krajinami Ázie v rokoch 1956 – 1957 očami ministra Plojhara 

   Zavacká Marína: Zn.: Teplý kútik o Vianociach. Bratislavský Večerník na ceste od budovateľov k čitateľom

   Hudek Adam: Slovenská akadémia vied a vývoj vzťahov v slovenskej vedeckej obci v 50. a 60. rokoch 20. storočia

   Jaksicsová Vlasta: Ivan Laluha – jeden z generácie 1968

   Šústová Drelová Agáta: Katolíci a národná kultúra počas normalizácie (najnovšie výskumné perspektívy)

   Josette Baer: Gorbačovov efekt? Ako chápali Miroslav Kusý a Václav Havel perestrojku a glasnosť

   Marušiak Juraj: Komparácia ústavných identít Poľska a Maďarska po roku 1989

   Kmeť Norbert: Adam Michnik a hľadanie historickej pravdy

 

Epilóg:

   Londák Miroslav - Londáková Elena: Zánik česko-slovenskej federácie a základné tendencie vývoja Slovenska po roku 1993

   Sedliaková Alžbeta: Výberová bibliografia Doc. PhDr. Jana Peška, DrSc.

   Sedliaková Alžbeta: Výberová bibliografia PhDr. Stanislava Sikoru, CSc.