Židovská komunita v okrese Medzilaborce v rokoch 1938 – 1945

Hlavinka Ján

Vydavateľstvo

Ústav pamäti národa

Jazyk

slovenčina

Počet strán

280

Rok vydania

2007

Hmotnosť

344,00g

Formát

145x203

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

9788096929689

Autor na regionálnom pôdoryse východoslovenského mesta i okresu Medzilaborce približuje osudy tamojšej židovskej komunity v čase autonómneho Slovenska a vojnovej Slovenskej republiky.

10,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Poďakovanie

Úvod

 

1. Dejiny Židov v oblasti Medzilaboriec do roku 1938 

     1. 1. Oblasť Medzilaboriec pred príchodom Židov

     1. 2. Najstaršie dejiny Židov v Medzilaborciach 

          1. 2. 1. Medzilaborce alebo „Miž'laborec" – chasidi, ich kultúra a tradícia

    1. 3. Obdobie rokov 1918 – 1938

          1. 3. 1. ,Machlokes" alebo spor v náboženskej obci v Medzilaborciach

          1. 3. 2. Spolužitie Židov a Rusínov do roku 1938

 

2. Na počiatku tragédie

     2. 1. V období autonómie Slovenskej krajiny (6. 10. 1938 – 14. 3. 1939)

          2. 1. 2. Nástup autoritárskej vlády ľudákov a vysídľovanie Židov

     2. 2. Po vzniku slovenského štátu

          2. 2. 1. Prepúšťanie Židov z verejných služieb a ďalšie protižidovské opatrenia

          2. 2. 2. Spolok na umožnenie vysťahovania Židov zo Slovenska v Medzilaborciach 

          2. 2. 3. Židovská komunita v Medzilaborciach a začiatok 2. svetovej vojny

 

3. Arizácie, likvidácie a ďalšie opatrenia v oblasti majetku

     3. 1. Židovský problém a problém židovského majetku

     3. 2. Zásahy do živnostenských oprávnení Židov

     3. 3. Arizácia podnikového majetku Židov

          3. 3. 1. „Ako Slovák a Gardista ... " – arizácia veľkoskladu Meilicha Klausnera

          3. 3. 2. Arizácia „z dôvodov národnostných" – veľkoobchod Mojzesa Schönfelda

          3. 3. 3. Arizácia veľkoobchodu Barucha Grünfelda

          3. 3. 4. Arizácia drevárskej firmy bratov Mendlovičovcov nemeckým kapitálom

          3. 3. 5. Arizácia drevárskej firmy bratov Dillerovcov . . 

          3. 3. 6. Záverečné poznámky k arizácii podnikov v okrese Medzilaborce

     3. 4. Likvidácia podnikov vo vlastníctve Židov

     3. 5. Domový a bytový majetok Židov

     3. 6. Poľnohospodársky majetok Židov

     3. 7. Dôsledky arizácií a likvidácií v okrese Medzilaborce

 

4. Vyradenie z verejného života

     4. 1. Ústredňa Židov a Odbočka Ústredne Židov v Medzilaborciach

     4. 2. Domové prehliadky v židovských domácnostiach

     4. 3. Žandárstvo a otvorené násilie

     4. 4. Zavedenie povinného označovania Židov v Šarišsko-zemplínskej župe

     4. 5. Vystupňovanie protižidovských opatrení v júni a júli 1941

     4. 6. Prijatie tzv. židovského kódexu a ďalšie opatrenia proti Židom

 

5. Deportácie Židov a ich dôsledky

     5. 1. Cesta k deportáciám

     5. 2. Začiatok deportácií v okrese Medzilaborce

     5. 3. Transport z 19. mája 1942

     5. 4. Posledný transport Židov z okresu Medzilaborce 

     5. 5. Osudy deportovaných – oblasť Lublin

     5. 6. Osudy deportovaných – Osvienčim

 

6. Hľadanie útočiska

     6. 1. Odchod Kornela Reinhardta

     6. 2. Organizované úteky do Švajčiarska vo vlakoch s dreveným uhlím

     6. 3. ,,Pokojný" rok 1943

     6. 4. Vyhnanie z východného Slovenska, Povstanie a zima 1944

     6. 5. Zavraždenie rodiny Pavla Dillera

     6. 6. Po oslobodení

 

Summary 

Zoznam skratiek 

Pramene a literatúra 

Menný register 

Tabuľky 

Fotografie