Jozef Miloslav Hurban
Osobnosť v spoločnosti a reflexii

Kodajová Daniela – Macho Peter a kol.

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina

Počet strán

446

Rok vydania

2017

Hmotnosť

1 120,00g

Formát

165x245

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

9788022416078

Predložená publikácia vyšla pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. Autori sa snažia postihnúť širokú škálu Hurbanových aktivít, repertoár jeho výrazových prostriedkov, umeleckých žánrov, ...agitačných a mobilizačných stratégií, ktoré cielene uplatňoval v národnom hnutí. Jozef Miloslav Hurban tak pred nami vystupuje ako muž-bojovník, hlava početnej rodiny, ktorý celoživotne prekračoval hranice svojho súkromia a angažoval sa v takých sférach ako je literatúra a divadlo, cirkev a teológia, národ a politika. V jeho chápaní nešlo o samoúčelné a navzájom izolované aktivity, ale reflektoval ich v duchu dobovej predstavy o prebúdzaní národa ako súčasti národotvorného procesu.

Čítať viac...
19,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvod

 

1. ČASŤ 

Hurban a doba nacionalizmu

   Život s krížom, perom a mečom (Daniela Kodajová)

   Jozef Miloslav Hurban a Ján Kollár (Peter Podolan)

   Hurban, hurbanisti, Brezová (Matúš Valihora)

   Hurban a katolícki kňazi v revolučnom dvojročí 1848/1849 (Tomáš Adamčík) 

   Hurban, Matica slovenská a národné hnutie v matičných rokoch (Rastislav Molda) 

 

II. ČASŤ 

Hurban – kňaz, teológ, cirkevný historik

   J. M. Hurban – zakladateľ slovenskej luteránskej neoortodoxie (Radoslav Hanus)

   Ján Leška, človek v pozadí Jozefa Miloslava Hurbana (Martin Kováč)

   Historizmus Jozefa Miloslava Hurbana (Dušan Škvarna)

 

III. ČASŤ 

Hurban – spisovateľ a dramatik 

   Človek a jeho vzťah k prírode v Hurbanovej reflexii (Marcela Bednárová) 

   História ako dobrodružstvo: Hurbanove dobrodružno-historické prózy (Tomáš Horváth) 

   Od reality k fantazijnej utópii: Hurbanove Korytnické poháriky (Dana Hučková) 

   Hurbanove cesty divadlom a drámou (Juliana Beňová)

 

IV. ČASŤ 

Hurban – redaktor, vydavateľ, autor encyklopedických hesiel 

   Hurbanova predstava o literatúre v almanachu Nitra (Jana Pácalová) 

   Prispievateľská činnosť Hurbana v (Riegrovom) Slovníku naučnom (Zuzana Kudzbelová) 

 

V. ČASŤ 

Hurban v reflexii nasledujúcich generácií

   „Lacná voda na mlyn chabej ideológie": súradnice Matuškovej kritiky J. M. Hubana v 30.   rokoch 20. storočia (Magdalena Bystrzak) 

   Naničhodný kňaz, pansláv aj velikán slovenského triumvirátu: Hurban a hurbanisti v    historických prácach Adolfa Pechánya a Lajosa Steiera (Alica Kurhajcová) 

   Hurban v učebniciach slovenského jazyka, literatúry a dejepisu (Adelaida Mezeiová) 

 

Vl. ČASŤ 

Hurban a pamäťové inštitúcie, médiá, miesta pamäti 

   Jozef Miloslav Hurban v múzejnej prezentácii (Ľuboš Kačírek)

   Hurbanova fara v Hlbokom (Mária Smoláková)

   Dva pohreby, dva náhrobníky: miesto posledného odpočinku J. M. Hurbana (Tomáš Kowalski) 

   Umenie v službách nacionalizmu. Pohľad historika na Kováčikov obraz Návšteva Štúra, Hurbana a Hodžu u Jána Hollého na Dobrej Vode v júli 1843 (Peter Macho) 

   Autografy Jozefa Miloslava Hurbana v historických zbierkach Ústrednej knižnice SAV (Ivona Kollárová) 

 

Záver

Summary

Pramene a literatúra 

Index mien

Autori

Obrazová príloha