"Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet"
Integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti

Kušniráková Ingrid a kol.

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

246

Rok vydania

2012

Hmotnosť

422,00g

Formát

165x245

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Prodama

EAN

9788089396207

Verejnými slávnosťami sa spoločnosť reprezentuje, ale aj konštituuje – pretože inscenujú, kto je „náš“ a kto „cudzí“, kto sa aktívne alebo pasívne zúčastňuje osláv alebo ...na druhej strane kto sa demonštratívne nezúčastňuje či podujatie narušuje. Za monarchie sa účastníci mali stotožňovať s dynastiou, v totalitných režimoch s vládnucou stranou, v demokratických spoločnostiach zväčša s historickými zakladateľskými osobnosťami a udalosťami (so založením štátu, s povstaním proti predošlému štátu, prijatím ústavy a pod.). Religiózne a svetské prvky sa často prevrstvovali, takže historici hovoria o sekularizácii náboženských slávností a sakralizácii politických osláv.

Čítať viac...
8,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Namiesto úvodu

   Mannová Elena: Slávenie transcedentna alebo oslavovanie moci? Sviatkovanie, slávnosti a oslavy očami historikov

 

Náboženské slávnosti v službe konfesionálnej, štátnej a národnej jednoty

   Kušniráková Ingrid: Úvod

   Kušniráková Ingrid:  Náboženské slávnosti ako alternatíva k násilnej rekatolizácii obyvateľstva slobodných kráľovských miest v Uhorsku v rokoch 1671 - 1681

   Šoltés Peter: Vplyv jozefinizmu na náboženské festivity rímskokatolíckej cirkvi

   Macho Peter: Husove oslavy v slovenskom prostredí v kontexte kolektívnych identít a sekularizačných tendencií

 

Národné oslavy a slávnosti ako prezentácia nacionalizmu

   Daniela Kodajová: Úvod

   Vetráková Anna: Cesta zmierenia: návšteva Františka Jozefa v Uhorsku roku 1852

   Kurhajcová Alica: Príležitosť k budovaniu kultu kráľa alebo k manifestovaniu národnej identity? Dynastické slávnosti v Banskej Bystrici, Lučenci, Rimavskej Sobote a vo Zvolene v období dualizmu

   Hajachová Zuzana: Oslavy narodenín prezidenta T. G. Masaryka na Slovensku

   Holec Roman: Festivity ako forma sebaprezentácie agrárnych politických elít v strednej a juhovýchodnej Európe v prvej polovici 20. storočia - paralely a rozdiely

   Kamenec Ivan: Oslavy vzniku samostatnej Slovenskej republiky v rokoch 1940 - 1945