Historik na cestách
Jubileum Viliama Čičaja

Duchoňová Diana , Lengyelová Tünde a kol.

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

318

Rok vydania

2018

Hmotnosť

661,00g

Formát

165x245

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

VEDA

EAN

9788022417082

Práca vznikla pri príležitosti významného jubilea Viliama Čičaja

17,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Mestá a mešťania

   Lukačka Ján: Stredoveké osídlenie a majetkové pomery na podhorí Považského Inovca od Radošiny po Bojnú

   Bada Michal: Zaujímavé detaily na málo známej vedute Bratislavy zo 16. storočia

   Pálffy Géza: Prešporské itinerárium Svätej koruny zo 17. storočia a nevšedné železné dvere Korunnej veže Prešporského hradu

   Duchoňová Diana, Michal Duchoň: Mravnostné delikty žien v ranom novoveku (na príklade Pezinka v 17. storočí)

   Hradská Mešková Katarína: Stratená minulosť

 

Šľachta a jej rezidencie

   Federmayer Frederik: Uhorská vetva poštmajstrovského rodu Paar z pohľadu heraldiky

   Lengyelová Tünde: „Ešte to som chcel napísať...“ Menej známa stránka snemu v Banskej Bystrici roku 1620

   Fundárková Anna: Viacjazyčnosť v rode Pálffyovcov v 16. – 17. storočí

   Mrva Ivan: Muzeálne a pamätné predmety v archíve rodu Pálfi

   Kowalská Eva: Frömmigkeit, Fleiß, und Bildung seines Hertzens: Lujza Amália barónka Zay

   Janura Tomáš: Formovanie dvoch kaštieľov v Hanušovciach nad Topľou v dôsledku zmien vlastníckych pomerov panstva

 

Knižná kultúra a vzdelanosť

   Segeš Vladimír: Svet podľa Hartmanna Schedela. Výnimočná stredoveká kronika

   Frimmová Eva: Peter Fradelius a jeho zbierka básní k roku 1618

   Kohútová Mária: Dielo Samuela Timona Purpura Pannonica...

   Komorová Klára: Raritné vydania v knižnici Johanna Georga von Schwandner

   Monok István: Opisy európskych knižníc od uhorských cestovateľov zo 16. – 17. storočia

   Saktorová Helena: Torzá historických fondov v šľachtickej knižnici Zaiovcov

   Čelko Mikuláš: K lokalizácii knižníc v Banskej Štiavnici v 16. – 18. storočí

   Szeghyová Blanka: Uhorský či dácky Simplicissimus: osud jednej knihy a úvaha o možnosti preskúmania jej historickej vernosti

   Kamenický Miroslav: Študenti z Bratislavy na Akadémii výtvarných umení vo Viedni v 18. storočí. Štúdium a ďalšie osudy absolventov

   Matejková Adriana: Činnosť študentských literárnych spoločností na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici v 19. – 20. storočí

Výberová bibliografia PhDr. Viliama Čičaja, CSc.