S ľudom a pre ľud
Cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky

Benko Juraj - Dudeková Kováčová Gabriela a kol.

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

399

Rok vydania

2020

Hmotnosť

779,00g

Formát

165x245

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 9788022418669

Publikácia odhaľuje kontinuitu v demokratizačnom vývoji. Poukazuje na impulzy i brzdy v sprievodnej politizácii spoločnosti za monarchie a republiky. Z tejto širšej perspektívy sa venuje ...aj demokratickej revolúcii v rokoch 1918 až 1920. Ukazuje, že demokratizácia sa spája viac s evolúciou ako s revolúciou. Od rozšírenia demokratických ideí vedie dlhá cesta k ich zakotveniu v legislatíve a ešte dlhšia cesta k tomu, aby sa stali každodennou hodnotou v živote a myslení ľudí.

Čítať viac...
20,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

S ľudom a pre ľud? (Úvod) Juraj Benko – Gabriela Dudeková Kováčová

 

Cesty demokratizácie a limity demokracie 

   Rok 1918 a demokratizácia Slovenska. Bodka za dlhým vývojom? Juraj Benko

   Idea demokracie a vstup „štvrtého stavu" do spoločenského a politického života na Slovensku. Socializmus, kresťanský socializmus a agrarizmus: partneri a protivníci Dušan Kováč

   Cirkev ako bojové pole nacionalizmu. Biskupské voľby na pôde Preddunajského dištriktu evanjelickej cirkvi v roku 1890 Peter Macho

   „Ich štát": limity demokracie prvej republiky a prekážky integrácie maďarskej komunity Attila Simon

 

Politická mobilizácia v ére masových strán 

   „Organizujme sa!" Politická mobilizácia, masové politické strany a sociálnodemokratický vzor v prvej štvrtine 20. storočia Juraj Benko

   Agrárna strana a jej metódy získavania prívržencov v prvých rokoch po vzniku Československa Matej Hanula

   Sociálni demokrati verzus komunisti. Politické a sociálne nástroje agitácie pred voľbami v rokoch 1920 a 1925 na Slovensku Linda Osyková

 

Ženy ako nový aktér na politickej scéne 

   Vzděláním k politice aneb Cesta žen k občanským a politickým právům Jana Malínská – Marie Bahenská

   „Volte ženy!" České feministické hnutí a politická mobilizace žen mezi lety 1905 a 1938 Jitka Gelnarová 

   Vojna ako akcelerátor? Politická participácia žien v Uhorsku a v Československej republike Gabriela Dudeková Kováčová

 

Summary 

Pramene a literatúra 

Menný register 

O autoroch