Kapitolami najnovších slovenských dejín
K 70. narodeninám Michala Barnovského

Pešek Jan a kol.

Vydavateľstvo

Prodama

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

348

Rok vydania

2006

Hmotnosť

761,00g

Formát

165x245

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

8096962361

Publikácia Kapitolami najnovších slovenských dejín je zameraná na kľúčové momenty tohto obdobia slovenskej histórie. Neobsahuje, pochopiteľne, všetky, avšak tie, ktoré sú v nej zaradené, bezpochyby ...prelomovými alebo prinajmenšom dôležitými boli. Zvolená koncepcia, to znamená spojenie problematiky najnovších slovenských dejín s charakterom vedeckovýskumného zamerania Michala Barnovského, určila aj zloženie autorského kolektívu. Základom publikácie sú kapitoly autorov – historikov z oddelenia najnovších dejín Historického ústavu SAV a dopĺňajú ju kapitoly autorov z ďalších historických pracovísk zo Slovenska a taktiež aj kolegov – historikov z Českej republiky.

Čítať viac...
14,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvodom k práci Kapitolami najnovších slovenských dejín   Jan Pešek

 

Historik Michal Barnovský sedemdesiatročný   Jan Pešek, Edita Ivaničková

Slovenská armáda v plánoch československého ministerstva národnej obrany v Londýne v rokoch 1943 – 1944  Jozef Bystrický

Hrdinské vĺčatá ­– oficiálne detské vzory rokov 1939 – 1944   Marína Zavacká

Tri pražské dohody v politike Demokratickej strany na Slovensku v rokoch 1945 – 1947   Marek Syrný 

Československá delegácia na Parížskej mierovej konferencii roku 1946 (so zameraním na podiel Juraja Slávika)   Slavomír Michálek

Komunita bez domova ­– situácia nemeckého obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1945 – 1947   Milan Olejník 

Správa francúzskeho generálneho konzula v Bratislave E. M. Manac'ha o kľúčových politických udalostiach na Slovensku počas československej vládnej krízy vo februári 1948   Pavol Petruf

Zmena ekonomického systému v Československu a na Slovensku po februári 1948   Miroslav Londák

Rok 1948 – rok zlomu v agrárnej politike štátu   Viera Hlavová

Dopad politických a spoločenských zmien na maďarské obyvateľstvo Slovenska v prelomovom roku 1948  Soňa Gabzdilová-Olejníková

Ke vzniku Slovenské národní rady v zahraničí   Karel Kaplan

Vznik organizácií Bielej légie na Slovensku   Vladimír Varinský

Dva vykonštruované procesy zo začiatku 50. rokov z pohľadu priameho účastníka novinára a spisovateľa Ladislava Mňačka   Jozef Leikert

Dobré i zlé dni slovenskej vedy v časoch jej „lepších zajtrajškov"   Elena Londáková

Kdy lze v padesátých letech hovořit o krizi komunistického režimu v Československu?   Jiří Pernes

Aktivity ludáckého exilu na přelomu 50. a 60. let a režimová opatření na území Slovenska   Václav Vondrášek 

Rozdielne vnímanie Pražskej jari v českej a slovenskej spoločnosti   Stanislav Sikora

Personálne zásahy komunistického režimu do pôsobenia Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. v rokoch 1948 – 1989   Jan Pešek

Cestovní styk mezi Československem a Polskem v letech 1980 – 1989   Jan Rychlík

Slovensko po roku 1989 – v polotieni dvoch totalít   Juraj Marušiak

 

Výberová bibliografia PhDr. Michala Barnovského, DrSc.   Ivanka Mikuličová (zost.) 

Resume   Edita !vaničková

Menný register 

Autori