Historický časopis 01/1992
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

144

Rok vydania

1992

Hmotnosť

245,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

A v e n a r i u s, Alexander: Začiatky Slovanov na strednom Dunaji: autochtonistická teória vo svetle súčasného bádania   1

V a r s i k, Branislav: Osídlenie Novohradu a Ipeľskej kotliny vo svetle miestnych názvov   17

H o r v á t h, Pavel: Novšie poznatky o počiatkoch a osudoch rodiny Bernolákovcov   32

B y s t r i c k ý, Valerián: Národnostný štatút a štátoprávne programy na Slovensku roku 1938   52

R y c h l í k, Jan: Pokusy o připojení Slovácka ke Slovensku v letech 1938–1941   69

 

Diskusia

K a n o v s k ý, Martin: Ludanice – stredisko slovenských husitov?  89

 

Archív

J a b l o n i c k ý, Jozef: Národný front bez frontových bojovníkov   94

 

Recenzie

Ž u d e l, J.: Fuggerovci na Červenom kameni 1535–1583 (V. Čičaj)   104

K a m e n e c, I.: Po stopách tragédie (L. Suško)   106

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   109