Historický časopis 04/1996
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

216

Rok vydania

1996

Hmotnosť

362,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

O s l a n s k ý, František: K podmienkam a prameňom sviatočných dní v stredoveku   569

M r v a, Ivan: Kurucká vojna na Slovensku a jej dôsledky v rokoch 1704 – 1711   583

K r a j č o v i č o v á, Nataša: K otázke personálneho obsadzovania orgánov štátnej a verejnej správy na Slovensku v prvých rokoch po vzniku ČSR   612

M a r u š i a k, Juraj: Poľská kuriérska služba a Slovensko v rokoch 1939 – 1945   632

 

Rozhľady

V o z á r, Jozef: Pôsobenie misionárov zo Slovenska v zámorských krajinách v 17. a v 18. storočí   649

 

Materiály

N e n a š e v a, S. Zoja: Slovenská otázka v kontexte národných hnutí Uhorska na konci 19. a začiatkom 20. storočia   667

 

Archív

M a r j i n a, V. Valentina: Väzeň butyrskej cely Ferdinand Čatloš   678

 

Recenzie

C i n t a v ý, P.: Po stopách Bielej légie v protikomunistickom odboji (V. Varinský)   701

T r a j d o s, T. (ed.): Spisz i Orawa (J. Marušiak)   703

R. W. Seton-Watson and his Relations with the Czechs and Slovaks. Documents 1906–1951 (E. Jakešová)   707

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   709

 

Historiografia na Slovensku 1994 (Alžbeta Sedliaková)