Historický časopis 03/1999
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

220

Rok vydania

1999

Hmotnosť

363,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

U l i č n ý, Ferdinand: Problematika metodského kresťanstva na Slovensku   349

H o m z a, Martin: Pokus o interpretáciu úlohy kňažnej Adelaidy v Uhorsko-poľskej kronike   357

Ď u r k o v á, Mária: Podpoľanie a najstaršie dejiny Detvy   383

L e n g y e l o v á, Tünde: Hospodárske pomery v zemepanských mestách na Slovensku v 16. – 17. storočí   404

S u š k o, Ladislav: Miesto autonómneho Slovenska v politike Nemeckej ríše (september 1938 – marec 1939)   420

M i c h á l e k, Slavomír: Rada slobodného Československa 1948 – 1960   432

B a r n o v s k ý, Michal: Legalizácia gréckokatolíckej cirkvi v Československu roku 1968   447

 

Rozhľady

S o r b y, Karol: Bagdadský pakt a problémy arabskej zahraničnej politiky v polovici päťdesiatych rokov   466

 

Archív

A m b r o s, Peter: Rabínovo svedectvo o obliehaní Prešporka v lete 1809   489

 

Recenzie

P i c h l e r, T.: Národovci a občania: o slovenskom politickom myslení v 19. storočí (M. Podrimavský)   511

Listy Ľudovíta Štúra IV. (Dodatky) (J. Hučko)   513

M a j t á n, M.: Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773 – 1997) (P. Horváth)   515

V a c u l í k, J.: Dějiny volyňských Čechů I., II., (M. Zavacká)  521

Weg von österreich! Das Weltkriegsexil von Masaryk und Beneš im Spiegel ihrer Briefe und Aufzeichnungen aus den Jahren 1914 bis 1918 (R. Holec)   524

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   526