Historický časopis 03/2004
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

167

Rok vydania

2004

Hmotnosť

274,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

M u s i l, František: Gesta Hungarorum a historicko-zemepisný obraz Slovenska   433

L y s ý, Miroslav: Politika českého kniežaťa Břetislava 1. (1035 – 1055) voči Uhorsku   451

B a r n o v s k ý, Michal: Slovenská spoločnosť v zrkadle výskumov verejnej mienky v rokoch 1948 – 1949   469

 

M a t e r i á l y

M i c h e l a, Miroslav: Reakcia slovenských politických kruhov a tlače na Rothermerovu akciu (1927 – 1928)   503

 

Rozhľady

S o r b y, Karol: Sýria v tieni vojenských prevratov (1946 – 1954)   523

 

Archív

H o l á k, Martin: Listy Andreja Hlinku z rokov 1918 – 1921   545

 

Recenzie

Ž e ň u c h, P.: Medzi Východom a Západom. Byzantsko-slovanská tradícia, kultúra a jazyk na východnom Slovensku (J. Skladaná)   565

Dejiny věku nejistot. Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka (R. Marsina)   567

K u b ů, E. – E x n e r, G.: Tschechen und Tschechinen, Vermögensetzung und Restitution (Česi a Češky, konfiškácia majetku a reštitúcia) (Ľ. Hallon)  570

 

GLOSY ­– BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   574