Historický časopis 03/2021
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

192

Rok vydania

2021

Hmotnosť

318,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvod

H a l l o n, Ľudovít: Monotematické číslo na tému Úloha peňazí v hospodárstve strednej Európy od stredoveku po súčasnosť  385 

 

Štúdie

D r u g a, Marek: Benediktíni a počiatky vodných mlynov v Uhorsku (K otázke kláštorného hospodárenia v 11. – 12. storočí) 387 

K i a n i č k a, Daniel Haas: Grófi banskej a mincovej komory v Kremnici a komorský gróf Konrád Rolner (1440 – 1446) 417 

G a u č í k, Štefan: Za hranicami filantropie. Prvé roky Prešporskej sporiteľne (1842 – 1849) 439 

T u r ó c i, Martin: Kremnická mincovňa v období veľkej hospodárskej krízy a v 30. rokoch 20. storočia 465 

M i č k o, Peter: Formovanie organizačnej štruktúry a aktivity obchodných spoločností slovenských papierenských a celulózových podnikov v rokoch 1939 – 1945 491 

H o l e c, Roman: Ervin Hexner (Obhajca kartelov a zabudnutý ekonóm) 521 

 

Historiografia

Š v o r c, Peter: Ladislav Tajták: „... Aby som bol úprimný, nerád hovorím o svojich rokoch a narodeninách...“ (27. apríl 1921 – 25. december 2020) 545 

 

Recenzie

B e n k o v á, Eva: Poddaní na Stupavskom panstve v ranom novoveku.Učebné texty k hospodárskym a sociálnym dejinám 1. (Daniela Hrnčiarová) 561 

K o v á r, Branislav: Sila zániku. Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností (Miroslava Daňová) 563 

K u š n i r á k o v á, Ingrid – M a n n o v á, Elena (Eds.):„Zabrániť bahnu morálneho rozkladu“ Starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945 (Zuzana Kusá) 565 

D o s k o č i l, Zdeněk: V žaláři a vyhnanství. Ladislav Novomeský v éře stalinismu a poststalinismu (Ivan Kamenec) 570