Historický časopis 04/1999
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

200

Hmotnosť

339,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

S t e i n h ü b e l, Ján: Vznik Uhorska a Nitrianske kniežatstvo   569

F r i m m o v á, Eva: Obraz Uhorska v Bartoliniho cestopise Hodoeporicon z roku 1515   615

P e š e k, Jan: Slovenská evanjelická cirkev augsburského vyznania pod „dohľadom“ štátu (1953 – 1970)   635

 

Rozhľady

S l o b o d n í k, Martin: Vzťahy čínskej dynastie Ming a tibetského vládnuceho roku Phag-mo-gru (1368 – 1434)   655

 

Archív

U h e r, Ján: Na začiatku rehabilitácií (Výňatok z rozsiahlejších politických zápiskov a pamätí priameho účastníka takzvanej Kolderovej rehabilitačnej komisie)   679

 

Recenzie

N i ž ň a n s k ý, E.: Židovská komunita na Slovensku medzi československou parlamentnou demokraciou a slovenským štátom v stredoeurópskom kontexte (P. Švorc)   702

C u h r a, J. : Cirkevní politika KSČ a státu v letech 1969 – 1972 (J. Pešek)   704

N o v o t n ý, J. - Š o u š a, J.: Banka ve znamení zeleného čtyřlístku (R. Holec)   706

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA 709

Historiografia na Slovensku 1997 (Alžbeta Sedliaková)   727