Historický časopis 05/2016
Revue o dejinách spoločnosti

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

angličtina

Počet strán

154

Rok vydania

2016

Hmotnosť

288,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

A r t i c l e s

K o l l á r o v á, Ivona: Freedom of the press in Hungarian Late Enlightenment discourse  785

M a c h o, Peter: “He flew on wings of Slavonic feeling to Serbia to help the Serbs in 1915”. The symbolic instrumentalization of M.R. Štefánik and Slavonic community against the background of the inter-state relations of the time  809

K o v á č, Dušan: How Europe Went to War in 1914  845

B e n k o, Juraj: The Hungarian communist exiles and their activities in the years 1919–1921  873

Š t e f a n s k ý, Michal: Gustáv Husák – First Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia (1969–1970)  899

 

R e v i e w s

D v o ř á k o v á, Daniela et al.: People and the animal world in the Middle Ages (Ján Steinhübel)  917

B y s t r i c k ý, Peter: The dog in the mythology, religion and folklore of antiquity and the Middle Ages (Ján Steinhübel)  924

H l a v a č k o v á, Miriam: George of Schönberg. Provost of Bratislava in the service of Emperor and King (Ján Lukačka)  930

New volumes in the series of comprehensive works on Slovakia in the 20th century

F e r e n č u h o v á, Bohumila – Z e m k o, Milan (eds.): In Inter-war Czechosloviakia 1918–1939; H r a d s k á, Katarína – K a m e n e c, Ivan (eds.): The Slovak republic of 1939–1945 (Igor Baka)  933