Historický časopis 04/2013
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

190

Rok vydania

2013

Hmotnosť

315,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

L y s á, Žofia: Bratislavskí hostia v 13. storočí. Zvyky, právo a správa  603

F a b r i c i u s, Miroslav: Formovanie československej ekonomiky 1918 – 1920  627

 

M a t e r i á l y

Š t e f á n i k, Martin: Daňové povinnosti banského a mincového mesta Kremnica v stredoveku  645

 

D i s k u s i a

H o m z a, Martin: O kráľovskom titule Svätopluka I. († 894)  655

S t e i n h ü b e l, Ján: Bol alebo nebol Svätopluk kráľom?  671

 

R e c e n z i e

Z u p k a, Dušan. Rituály a symbolická komunikácia v stredovekej strednej Európe (Pavol Hudáček)  697

C s á k y, Moritz. Das Gedächtnis der Städte. Kulturelle Verflechtungen – Wien und die urbanen Milieus in Zentraleuropa (Elena Mannová)  700

M a s k a l í k, Alex. Elita armády. Československá vojenská generalita 1918 – 1992 (Peter Švorc)  703

 

G l o s y 706

 

K r o n i k a  714

 

Slovenská historiografia 2011 (Alžbeta Sedliaková) 729