Historický časopis 01/2021
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

192

Rok vydania

2021

Hmotnosť

318,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

P a l k o, Jakub: Majetkové spory štajerských kláštorov v čase uhorskej správy 1254 – 1260 3

D v o ř á k o v á, Daniela: Smrť cisára Žigmunda Luxemburského a nástup Albrechta Habsburského na uhorský trón 27

F e d e r m a y e r, Frederik: Nepotizmus a kariéra kráľovského úradníka v 17. storočí (Michal Partinger – radca a pokladník Uhorskej komory z pohľadu genealógie)  49

K i č k o v á, Adriana: Kinematografia a edukácia. Československý školský film 1918 – 1937  83

F a l i s o v á, Anna – O z o r o v s k ý, Vojtech: Venerické choroby na Slovensku v minulosti a efekt „akcie PN“  99

B u z á s s y o v á, Barbora: Od internacionalistickej pomoci k pragmatickej spolupráci: priority československého „expertného poradenstva“ v oblasti vedy a vzdelávania pre krajiny Afriky v priebehu 60. a 70. rokov  119

 

A r c h í v

D u c h o ň o v á, Diana – M a r t í, Tibor: K mocenskej reprezentácii rodu Esterházy: Pohreb palatína Mikuláša Esterházyho vo svetle pozvaných hostí 147

 

R e c e n z i e

СТОЯНОВИЧ, Петър: Междуцарствието, кризата и битката за българския трон (1886 – 1887) (Roman Holec) 185