Historický časopis 05/2012
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

angličtina

Počet strán

134

Rok vydania

2012

Hmotnosť

227,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

A r t i c l e s

D v o ř á k o v á, Daniela: Nicholas of Szécsény and Salgó – an exceptional man at the court of Sigismund of Luxembourg (A contribution to the court culture and functioning of the court of the King of Hungary at the beginning of the 15th century)  3

D u c h o ň o v á, Diana: “We are pleased to expect you on this joyful day...”. Weddings as an important part of family festivities of the Esterházys in the first half of the 17th century  19

J a n u r a, Tomáš: Nepotism in the administration of the County of Liptov in the 18th century  43

H u d e k, Adam: The Slovak Academy of Sciences and Arts in the years 1945 – 1952  67

P e š e k, Jan: The Communist Party of Slovakia 1945 – 1948. Membership, organization, leadership, party apparatus, relationship to the Communist Party of Czecho-slovakia  97

 

R e v i e w s

T e i c h, Mikuláš – K o v á č, Dušan – B r o w n, Martin D.: Slovakia in History (Adam Hudek)  121

D u d e k o v á, Gabriela et al.: On the Road to the Modern Woman. Chapters from the History of Gender Relations in Slovakia (Ivan Kamenec)  124

P e t r u f, Pavol: The Foreign Policy of the Slovak Republic 1939 – 1945 (Dagmar Čierna-Lantayová)  127

T i s o, Jozef. Speeches and Articles. Vol. I (1913 – 1938), Vol. II (1938 – 1944), Vol. III (1944 – 1947). Editors: Miroslav Fabricius, Katarína Hradská, Ladislav Suško (Milan Zemko) 131