Historický časopis 03/2006
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

184

Rok vydania

2006

Hmotnosť

300,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

M i l l er, Jaroslav: Problém integrity: Úvaha o sociálních konfliktech v raněnovověkých městech a městské autonomii v kontextu reformace  385

V ö r ö š, László: Premeny obrazu Slovákov v maďarskej hornouhorskej regionálnej tlači v období rokov 1914 – 1918  419

K l a b j a n, Borut: Taliansko a Slovensko vo vojne. Vplyv talianskeho fašizmu na Slovensku pred druhou svetovou vojnou a počas nej  451

 

M a t e r i á l y

S c h v a r c, Michal: Vývoj a zmeny organizačnej štruktúry Deutsche Partei 1938 – 1945  471

L a c k o, Martin: Dočasne pod Wehrmachtom: Slovenský delostrelecký pluk 31 na východnom fronte (február – júl 1942)  503

 

R o z h ľ a d y

J a n e k, István: Mihaly Károlyi a usporiadanie československo-maďarských vzťahov v rokoch 1945 – 1948  521

 

R e c e n z i e

D v o ř á k o v á, D.: Rytier a jeho kráľ. Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský (Miroslava Hlavačková)  537

B a ď u r í k, J. – S l á d e k, K.(eds.): Politický zrod novovekej strednej Európy. (500. výročie narodenia Ferdinanda I. – zakladateľa habsburskej monarchie (Michal Bada)  540

B i n d e r, D. A. – B r u c k m ü l l e r, E.: Essay über Östereich. Grudfragen von Identität und Geschichte 1918 – 2000 (Milan Katuninec)  543

D e á k, L.: Viedenská arbitráž 2. november 1938. Dokumenty I. Dokumenty II. Dokumenty III. (Valerián Bystrický)  545

Š m i g e ľ, M. – M i č k o,P.(eds.).: Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov IV. (Ivan Kamenec)  548

S t a n ě k, T.: Poválečné „excesy“ v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování. Sešity ÚSD AV ČR (Jan Pešek)  550

 

G l o s y – B i b l i o g r a f i a   553

 

K r o n i k a   566