Historický časopis 05/2018
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

angličtina

Počet strán

169

Rok vydania

2018

Hmotnosť

282,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

A r t i c l e s

Š t e f á n i k, Martin: The Exporting of Copper from eastern Slovakia to western Europe in the first third of the 14 th century  785

K o l l á r o v á, Ivona: The secret book trade after the outbreak of the Great French Revolution. Symptoms of the latent history of communication  815

M a c h o, Peter: The historical micro-narrative as an Instrument in the formation of collective identity and memory. The symbolic and ideological dimension of the visit of Štúr’s group to Ján Hollý at Dobrá Voda  849

S z a b ó, Miloslav: “For God and Nation” Catholicism and the Far-Right in the Central European Context (1918–1945)  885

F i a m o v á, Martina: The preparation and course of the land reform in Slovakia, 1939–1945  901

 

R e v i e w s

H u d á č e k, Pavol: Castrum Salis. The northern frontier of the Kingdom of Hungary around the year 1000 (Ján Steinhübel)  933

D u c h o ň o v á, Diana: The Palatine Nicholas Esterházy. The Court Community and Aristocratic Everyday Life (Viliam Čičaj)  937

D r á b i k, Jakub: Fascist. The story of Sir Oswald Mosley (Martin Posch)  939

D u d e k o v á, Gabriela – M a n n o v á, Elena: The soldier among civilians, the civilian among soldiers. The army and society in the age of modernization (Marína Zavacká)  941

M i c h á l e k, Slavomír: Rivals and Partners of the Cold Era (Michal Štefanský)  945