Historický časopis 05/2015
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

angličtina

Počet strán

176

Rok vydania

2015

Hmotnosť

288,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

A r t i c l e s

B y s t r i c k ý, Peter: The image of the werewolf in medieval literature  787

Š o l t é s, Peter: Confessionally mixed marriages. Legal norms and social practice in the Kingdom of Hungary up to 1848  813

D u d e k o v á, Gabriela: The System of Social Care in 19th Century Bratislava and its Modernization around 1900  847

F e r e n č u h o v á, Bohumila: The Re-Militarization of the Rhineland on 7 March 1936: A Question of Frontiers and International Security (also) in Central Europe  877

H a l l o n, Ľudovít – S c h v a r c, Michal: Ideas, reality and the international context of the social state in the Slovak Republic of 1939-1945  901

 

R e v i e w s

D a n g l, Vojtech – B y s t r i c k ý, Valerián et al.: Chronology of the history of Slovakia and the Slovaks. From earliest times to the present (Ivona Kollárová, Stanislav Sikora)  939

K o w a l s k á, Eva: On Distant Roads, in Foreign Lands. The Social, Cultural and Political Dimensions of Confessional Exile from Hungary in the 17th Century (Viliam Čičaj) 942

B y s t r i c k ý, Valerián: The international political context of the origin of the Slovak state on 14 March 1939 (Pavol Petruf) 944

Slovak – German Relations 1938 – 1941 in Documents I.; Slovak – German Relations 1941 – 1945 in Documents II. (Martina Fiamová)  948

K o v á č, Dušan et al.: A History of the Slovak Academy of Sciences (Miroslav Tibor Morovics) 950