Historický časopis 04/1995
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

212

Rok vydania

1995

Hmotnosť

350,00g

Formát

170x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

O s l a n s k ý, František: Kontinuita dávneho osídlenia najjužnejšieho Slovenska nad Dunajom   609

M é s á r o š, Július: Pramene a literatúra k vývoju národnostného zloženia obyvateľstva Uhorska v 18. a 19. storočí  628

Č a p l o v i č, Miloslav: Prvý Pluk Slovenskej Slobody (november 1918 – marec 1919)   651

K o v a ľ, V. Mychajlo: Úloha a miesto Oganizácie ukrajinských nacionalistov v rokoch 1939 – 1945   668

 

Rozhľady

S l o b o d n í k, Martin: Zahraničnopolitické kontakty dynastie Tchang a Tibetskej ríše (od 7. do 9. storočia)   689

 

Materiály

H u č k o, Ján: Ľudovít Jaroslav Šulek a slovenské národné hnutie   705

 

Diskusia

T a j t á k, Ladislav: K niektorým otázkam dejín robotníckeho hnutia na Slovensku do roku 1918   723

 

Recenzie

J a n i c s, K.: Roky bez domoviny. Maďarská menšina na Slovensku po druhej svetovej vojne 1945 – 1948 (I. Kamenec)   743

F a b r i c i u s, M. – H o l e c, R. – P e š e k, J. – V i r s i k, O.: 150 rokov slovenského družstevníctva. Víťazstvá a prehry (J. Žatkuliak)   744

B a u m, W.: Kaiser Sigismund. Konstanz, Hus und Turkenkrieg (D. Dvořáková)  747

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   749

 

Historiografia na Slovensku 1993 (A. Sedliaková)   774